בעקבות פשרה: בג"צ שחרר את האבות ממעצר

 

http://www.news1.co.il/Archive/001-D-242648-00.html?tag=13-37-01

 

ם צו המעצר נגד האימהות בוטל לאחר התחייבות למלא אחר פסק הדין בשלושת ימי הלימודים האחרונים יהיו ימי עיון בהדרכת רבנים ומרצים לקירוב לבבות, ובמקביל יחלו הצדדים בהליך גישור לתקנון מוסכם לביה"ס
27/6/2010
בג"צ הורה הבוקר (יום א') לשחרר ממאסר את האבות מעמנואל וביטל את צו המאסר נגד האימהות, לאחר שפסק הדין שקבע יבוצע. בפני השופטים הוצג מתווה הסכמה שהשיגו הרב עובדיה יוסף והאדמו"ר מסלונים.

השופט אדמונד לוי בירך על ההסכמה אך אמר כי יש להוסיף לה הודעה בכתב שההורים מצייתים לפסק הדין. השופטים יצאו להפסקה כדי לאפשר לפרקליטות לגבש את עמדתה בעקבות מכתב הרבנים, זו בירכה על ההסכמה, ובית המשפט קיבל כאמור את ההצעה בתום התייעצות קצרה.

השר אליהו ישי נועד הלילה עד השעה 03:00 לפנות בוקר, עם בנו של האדמו"ר, בשמו של הרב יוסף. על-פי הפשרה שהושגה, שלושת הימים הנותרים לשנת הלימודים הלימודים בבית יעקב בעמנואל יתנהלו כימי עיון, בהדרכת גדולי הרבנים והמרצים כדי לקרב את הלבבות, ובמקביל יחלו הצדדים בהליך של גישור על תקנון מוסכם לבית הספר. גם שר המשפטים יעקב נאמן היה בין הגורמים שתיווכו בין הצדדים.

הצדדים בעמנואל יתנערו הצדדים מכל מחלוקת, ויופסקו ההשמצות ההדדיות. שני הצדדים מסכימים לכך שחובה לקבל למוסדות החינוך אך ורק בהתאם לרקע דתי ואין להקים מחיצות וגדרות במוסדות החינוך.

במסגרת הפשרה סוכם עוד כי העותרים מסכימים לכך שהורי תלמידות המגמה החסידית יהיו רשאים להקים בשנת הלימודים הבאה בית ספר נפרד כמוסד פטור.

במשרד המשפטים הבהירו כי עמדתו הברורה של היועץ המשפטי לממשלה, לאורך כל הפרשה, היא שצוי בית משפט יש לכבד ויהי מה.
נוכח עמדה זו התנגד היועץ המשפטי לממשלה לכל הצעות פשרה או גישור שמטרתן הייתה לעקוף את פסק הדין ולא לקיימו כלשונו וכרוחו. באת-כוח המדינה הודיעה היום, בהנחיית היועץ, כי המדינה מקדמת בברכה כל הסכם שמוביל לכיבוד פסק הדין, וכי היא רואה בהודעת ההורים מהיום קיום של פסק הדין.

השר ישי אמר כי נעשות פעולות לאיחוד המחנה. הוא בא לדיון בבג"צ ואמר כי לצערו האפליה העדתית קיימת בכל המגזרים. הוא הדגיש שכאשר השד העדתי קיים במגזר החילוני יודעים כולם לסגור את הבקבוק, אך כאשר הוא קיים במגזר החרדי כולם עושים מאמץ ללבות את האש.

הבוקר, בזמן הדיון בבג"צ, קיימה תנועת נאמני תורה ועבודה משמרת מחאה מחוץ לבית המשפט העליון. כתנועה דתית החרדה לדמותה של תורת ישראל, ביקשה למחות כנגד חילול השם שלדבריה גורמים חסידי סלונים ותומכיהם. "התעקשותם המוחלטת בנושא זה מזכירה לנו על מה חרב המקדש".