בצל הביקורת הקשה: ועדת החינוך של הכנסת תקיים היום דיון על "חוק גפני"

 

חוק גפני- "פגיעה קשה בערכי יסוד חוקתיים"

http://www.haaretz.com/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=1099773&contrassID=1&subContrassID=10&sbSubContrassID=0

מאת אור קשתי וצבי זרחיה, 13/07/2009

 

"עליכם למלא את חובתכם – החוקית והציבורית כאחד – ולעצור את גלגלי הצעת ?חוק גפני', שפוגעת פגיעה קשה בערכי יסוד חוקתיים ש ל שוויון וערכים חוקתיים אחרים. חדילה מעשייה בנושא זה, כמוה כהשלמה עם מהפכה בתחום החינוך בישראל והעדפת החינוך הפרטי על פני החינוך הממלכתי" – כך כותב דיקן מכללת "שערי משפט", ד"ר אביעד הכהן, לשר החינוך, יו"ר ועדת החינוך בכנסת והיועץ המשפטי.

ועדת החינוך והתרבות תדון הבוקר בהצעת "חוק גפני", המציעה להעניק העדפה באמצעות הרשויות המקומיות למוסדות חינוך חרדיים – "החינוך העצמאי" המקורב ל"יהדות התורה" ו"מעיין החינוך התורני" המקורב לש"ס – המוכרים על ידי המדינה אך אינם מוסדות חינוך רשמיים.

כפי שנחשף לפני שלושה שבועות בעיתון "הארץ", הצעת החוק, שהוגשה על ידי יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני (יהדות התורה), תעלה לרשויות 95 מיליון שקל בשנה. כך, אם תתקבל הצעת החוק, יועבר למוסדות החרדיים תקציב בשיעור 100% במקום 75% המועבר כיום. עוד הציע גפני, לבטל את הסיוע למוסדות המוכרים האחרים שאינם רשמיים – חרדים, דתיים-לאומיים, חילוניים וערביים – עליו הוסכם בעבר בחוק נהרי בשיעור של 75% מהסיוע לממלכתי.

בחוות הדעת כותב ד"ר הכהן, המכהן גם כראש ועדת החקיקה של תנועת "הכל חינוך", כי הצעת החוק "מעניקה זכאות מוחלטת לתקצוב של 100%, לקבלת מבנים, למימון משכורות מזכירות, מים, חשמל וכו', ובצד זאת קובעת שאין כל חובה לרשויות המקומיות לממן, ולו באופן חלקי, מוסדות חינוך מוכרים אחרים. הצעה זו פסולה משום שיש בה כרסום נוסף במעמד החינוך הממלכתי-ציבורי, בניגוד להוראות החוק ולמדיניות הנהוגה במדינת ישראל, וכן כיוון שהיא פוגעת פגיעה קשה ובלתי מידתית בעקרון השוויון" של מוסדות אחרים, שאף הם במעמד "מוכר שאינו רשמי".

"חזרה לשיטת הזרמים בחינוך"

לדברי מנכ"ל "הכל חינוך", הרב שי פירון, משמעות קבלת הצעת החוק היא "חזרה ל'שיטת הזרמים', שהיתה נהוגה לפני חוק חינוך ממלכתי. באמצעות ההצעה, כל תלמיד יוכל לקבל 100% מהתקציב – בלי חובת לימודי ליבה, פיקוח על מורים או על גובה תשלומי ההורים". פירון הוסיף עוד, כי "עצם הרצון לקבל 100% מהמדינה מבלי לתת דבר בתמורה הוא לא מוסרי ולא מקובל בשום מקום בעולם. מדובר בפירוק טוטלי של מערכת החינוך הציבורית".

פורום ועדי ההורים של בתי הספר הממלכתייים-דתיים מאיים כי אם יאושר חוק גפני הם ישבשו את תחילת שנת הלימודים הקרובה. לדברי הוועד, "החוק הוא אסון כלכלי חברתי והרס החינוך הממלכתי בישראל

ממשרד החינוך נמסר בתגובה כי "אנו מתנגדים להעלאת שיעור התקצוב, מעבר למה שכבר נקבע בחוק לגבי השתתפות הרשויות המקומיות – הן ביחס לרשתות החרדיות והן לגבי כל שאר המוסדות שבמעמד ?מוכר שאינו רשמי'".