ברית נאמני תורה ועבודה לבג"ץ: לקיים הבחירות לרבנים הראשיים במועדן

 

"ברית נאמני תורה ועבודה", תנועה המייצגת את הזרם הליברלי בציונות הדתית, עתרה לבג"ץ בדרישה להורות לממשלה ולכנסת להבטיח שהבחירות לרבנים הראשיים יהיו במועדן, בעוד כחודש. בַּעתירה נאמר כי טרם נקבעו הרכב האסיפה הבוחרת והרכב ועדת הבחירות וכי יש חשש שהדבר נעשה במכוון כדי לדחות את הבחירות. השופט התורן, נועם סולברג, הורה לממשלה ולכנסת למסור את תגובתן עד יום שישי. 

 

לכתבה לחצו כאן