ברקת: רוב חרדי בבחירת רבני העיר אינו הוגן

 

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/194826

 

ראש העיר ירושלים פנה לבג"צ בענין בחירת רבני העיר

ואמר כי רוב חרדי של נציגי בתי הכנסת שיבחרו את הרבנים הראשיים אינו הוגן.


30/09/09

 

ראש העיר ירושלים, ניר ברקת, פנה היום לבג"צ באמצעות היועץ המשפטי לעירייה, עו"ד יוסי חביליו, בהמשך לעתירת עמותת נאמני תורה ועבודה כנגד השר לשירותי דת וועדת הבחירות לבחירת רבני העיר ירושלים.

בתשובה לבית המשפט מציין ברקת, כי הוא תומך בעתירה ומוסיף כי על פי התקנות, על בתי הכנסת אשר מרכיבים את הוועדה הבוחרת לייצג באופן יחסי ומשקף את כלל תושבי ירושלים המעוניינים בקיומם של שירותי דת יהודיים, בהם תושבי העיר החילונים-מסורתיים, דתיים לאומיים וחרדים.

בפנייתו לבג"צ מציין ברקת כי אוכלוסיית התושבים בירושלים מורכבת באופן כללי מכ-1/3 אוכלוסיה חרדית וכ-2/3 אוכלוסיה ציונית (חילונית, מסורתית ודתית לאומית), וכי אף במועצת העירייה למגזר החרדי ייצוג של 12 חברים מתוך 31 חברי מועצה (38%). על כן, סבור ראש העיר כי מצב בו לציבור הציוני המהווה כאמור כ-2/3 מתושבי העיר היהודיים, יהיה ייצוג של 40% בלבד מנציגי בתי הכנסת באסיפה הבוחרת (כפי שנעשתה הבחירה בישיבת הוועדה שבוטלה) ואילו למגזר החרדי, המהווה 1/3 מתושבי העיר היהודיים יהיה ייצוג של כ-60% באסיפה הבוחרת הוא מצב בלתי ראוי, אינו צודק, ועומד בסתירה ברורה ללשון התקנות ולרוחן. כך גם אין זה ראוי וצודק כי מצב בו שני רבי העיר ייבחרו מהמגזר החרדי, ולציבור הציוני, המהווה 2/3 מתושבי העיר היהודיים לא יהיה ייצוג בין רבני העיר.

עוד נכתב לבית המשפט כי בחירת נציגי בתי הכנסת כפי שנעשתה בישיבה שבוטלה לאחר פניית היועץ המשפטי של העירייה, לפיה לציבור החרדי ניתן במסגרת נציגי בתי הכנסת ייצוג של כ-60% ואילו לציבור הציוני המהווה את רוב תושבי ירושלים היהודיים ובכלל, ניתן ייצוג של כ-40% מעלה חשש כבד לכך שיש כוונה של רוב החברים בוועדה לבצע בחירה שלא תשקף ולא תיתן ייצוג הולם לכלל התושבים המעוניינים בקיומם של שירותי דת יהודיים בירושלים, ועל כן אינה עולה בקנה אחד עם לשון הרוח והתקנות.

דוד הדרי סגן ראש העיר מטעם המפד"ל-איחוד לאומי הודה לראש העיר על עמדתו וציין כי הציונות הדתית כולה מגבה את ראש העיר ותומכת בו במהלכיו ובמאמציו להביא לבחירת רב ראשי ציוני לירושלים.