אופן ניהולם הרצוי של בתי הדין בישראל, הינו סוגיה סבוכה ומורכבת שלה השלכות מרחיקות לכת. אנו, בשיתוף רבנים ומשפטנים, שוקדים על הצעה לפתרון כולל למצב הקיים בו בתי הדין בישראל מנוהלים בידי קבוצה חרדית מצומצמת.עד לגיבושה של הצעה כוללת, אנו מקדמים שינויים נקודתיים במערך בתי הדין במטרה להרחיב את מעגל השותפים בניהולו ולמתן ייצוג לנשים בקביעת המדיניות בבתי הדין. הדברים נכתבו ע”י ד”ר הדר ליפשיץ. לשמחתנו, חלק מההצעות אומצו וקודמו.

הצעה לקידום נשים במוסדות בתי הדין הרבניים

בתי-הדין הרבניים עוסקים, בעיקר, בסכסוכים בין בני זוג הבאים להידיין בפניהם. פעמים רבות עולה התלונה כי הנשים מופלות בבתי-דין אלו. כמו כן נטען, לפחות כלפי חלק מהדיינים, כי אינם יושבים בתוך עמם. מושגיהם והקשר עולמם התרבותי של המידיינים איננו מובן לדיינים, אשר באו מרקע אחר לחלוטין.

באופן יסודי, פוסקי ההלכה אינם מאפשרים לאישה לכהן כדיינית. הדבר יוצר תחושת זרות וניכור אצל הנשים הבאות להידיין ב’עולם גברי’ לחלוטין. הצעתנו מתבססת על המצב ההלכתי, ומבקשת להגביר בתוכו את מעמדן של הנשים. שילוב נשים בממסד בתי-הדין, גם אם לא כיושבות בפועל בדין, תשפר את תחושתן של המידיינות, ותגביר את כבודם של בתי-הדין, התורה ונושאיה. חיזוק נוסף יכול לבוא על ידי בחירת דיינים המכירים טוב יותר את שפתם התרבותית של המידיינים

צעד חשוב בכיוון זה כבר נעשה בהיתר לטוענות רבניות להופיע בפני בתי-הדין. יש להמשיך וללכת בדרך זו. לקמן נפרט תיקוני חקיקה מוצעים כדי להגשים את מטרתנו.

הוועדה לבחירת דיינים-חיוב בחוק למנות נשים בוועדה

יש בוועדה למינוי דיינים 10 חברים: 2 הרבנים הראשיים, 2 דיינים, שר המשפטים ושר נוסף אשר הממשלה בוחרת, 2 חברי-כנסת ו-2 חברי לשכת עורכי הדין.

הוועדה יכולה להיות על טהרת הגברים. בפועל יש היום רק אישה אחת בוועדה הבוחרת את בתי-הדין (נציגת הלשכה). למותר לציין את הבעייתיות בעניין זה.

הצעתנו: לבד מ-4 הרבנים, ושר המשפטים המתמנה מכוח תפקידו, יהיו שאר חברי הוועדה נשים. הממשלה תבחר שרה (או סגנית שר), הכנסת תבחר 2 חברות כנסת ולשכת עורכי הדין תבחר 2 נציגות.

מינוי שופט(ת) כחבר(ת) הוועדה

בוועדה המקבילה למינוי דיינים, הוועדה לבחירת שופטים, יש 9 חברים, מתוכם 3 שופטים. מוצע קבוע כי בוועדה יהיה דיין ושופטת, במקום 2 דיינים.

השכלה נדרשת מדיינים

מוצע לדרוש ממועמדים לבתי-הדין הרבניים תואר אקדמי[ii]. לבתי-הדין האזוריים יידרש B.A ולבית-הדין הגדול יידרש M.A. מוצע כי השינוי בחוק לא יהיה לאלתר, ותקבע תקופת מעבר (3-5 שנים) כדי לאפשר למועמדים להשיג את התואר הנדרש[iii].

הנהלת בתי הדין הרבניים

מכיוון שהדיינים הם רק גברים, מוצע שהתפקידים האחרים במערכת בתי-הדין, לפחות הבכירים, יאוישו בידי נשים. מוצע כי התקנות יקבעו כי מנכ”ל בתי-הדין, היועץ המשפטי ושאר בכירי בתי-הדין יהיו נשים.

[i] כדי למנוע פגיעה במעמד בתי-הדין הרבניים מוצע לבצע שינוי מקביל. לוועדה לבחירת שופטים יתמנה דיין אשר ייבחר ע”י נשיא בית המשפט העליון, ולוועדה לבחירת דיינים תמונה שופטת אשר תבחר ע”י נשיא בית-הדין הרבני. קבלת התיקון מהקביל ישפר את ההידברות בין שתי המערכות.

[ii] תהיה בדרישה זו תחילת יישום דבריו של ר’ יוחנן (מנחות סה,א) “אין מושיבים בסנהדרין אלא בעלי חכמה…ויודעים שבעים לשון, שלא תהא סנהדרין שומעת מפי המתורגמן.”

[iii] כדי למנוע פגיעה במעמד בתי-הדין הרבניים מוצע להעלות דרישה מקבילה גם למועמדים לשיפוט. שופט בית-המשפט המחוזי יידרש ל-B.A במדעי היהדות, ובבית-המשפט העליון יידרש ל-M.A. בהנחה שמשפטנים רבים ייבחרו בתחום קרוב להשכלתם – המשפט העברי, הדבר יסייע גם להטמעה מושכלת של המשפט העברי בפסיקה.

יום העגונה- תענית אסתר

כתבות ומאמרים

היחידה שלא חתמה על הגדלת הייצוג הנשי ברבנות: ח”כ מועלם

חברת הבית היהודי לא הצטרפה ליוזמת כמעט כל חברות הכנסת להגדלת שיעור הנשים באסיפה שתבחר את מועצת הרבנות הראשית. ח”כ מועלם רפאלי: “הצעה דומה נפלה בעבר. אני פועלת במטרה להביא להסכמה רחבה”

האיום החדש: נשים יבחרו את הרבנים

ארגוני נשים מתערבים בהליך בחירת חברי הוועדה הבוחרת את חברי מועצת הרבנות הראשית והם דורשים ממנדלבליט: “להנחות את הממשלה והכנסת למנות נשים בלבד ליתרת המינויים” • האם זה יהיה המאבק הבא בין החרדים לארגונים הללו? ימים יגידו

ח”כ שטרן על סמכויות בתי הדין הרבניים: “אתם חושבים שאנחנו מפגרים?” / משה ויסטוך

ח”כ שטרן לא אהב את החוק המאפשר לבתי הדין הרבניים לעסוק בסכסוכים אזרחיים, “אם הם היו מתייחסים שווה כלפי גברים ונשים כמו משה רבנו אז היה נהדר”. פרופ’ אביעד הכהן: “חוק ראוי מכיוון ששני הצדדים נדרשים להסכמה לדיון בפני בית הדין”

הערות לתזכיר חוק שיפוט בתי דין רבניים (סמכות שיפוט בהסכמה), התשע”ז-2017

תזכיר חוק שיפוט בתי דין רבניים (סמכות שיפוט בהסכמה), התשע”ז-2017 (להלן – “תזכיר החוק”) פורסם על ידי המשרד לשירותי דת להערות הציבור ביום י”ג ניסן תשע”ז, 9.4.2017.

ליברמן, הדת והמדינה: “שיקיים את הבטחותיו לגיור קל ונישואים אזרחיים”

שר הביטחון המיועד הצהיר כי הוא מחוייב להסכמים הקואליציוניים עם החרדים, אבל רבנים וארגונים ליברליים קוראים לו לנצל את הכניסה לממשלה דווקא לרפורמה בסוגיות דת-מדינה: “הוא יודע כמה זה חשוב”

ראיון של תני פרנק ברדיו “גלי ישראל”- מינוי נשים כדיינות בבתי דין רבניים

נהוג לחשוב שהמוסלמים מתקדמים לאט יותר בכל הנוגע למעמד האישה לעומת היהדות. ובכל זאת, לא תמצאו ח”כ יהודי דתי שיגיש הצעת חוק שמאפשרת ישיבה של אישה על כס הדיינות. הח”כים הערבים עשו את זה היום.

ההצבעה שתשנה את פני בתי הדין הרבניים

הוועדה למינוי דיינים תתכנס בקרוב למנות דיינים חדשים שיהיו האנשים שכל אחד מאיתנו עלול לפגוש בשלב כלשהו בחיים. הם נבחרים באופן פוליטי, משיקולים מגזריים ולא ענייניים. הגיע הזמן שנציגי הכנסת שייבחרו יתחייבו לבחור דיינים על פי אמות מידה שוויוניות

הרבנות: ספק אם הרב אבי וייס נאמן להלכה

 

לאחר שהודיע כי יעתור לבג”ץ בשמו ובשם הרבנים האורתודוכסים בארה”ב, שהרבנות הראשית מסרבת להכיר בהם – הודיעה הרבנות כי מעדויות שהגיעו לידיה, עמדותיו ההלכתיות של הרב וייס “מעמידות בספק את מידת מחויבותו להלכה”. בסביבת הרב וייס, מהרבנים האורתודוכסים המובילים בזרם הליברלי, מאשימים את הרבנות בחוסר שקיפות

01.01.14

פניות רבנים בנושא- בעברית

 

 

1. הרב ריסקין:

הרב אבי וייס הוא אחר מהרבנים הכי פעילים והכי חשובים לא רק ביהדות אמריקה, אלא ביהדות העולם. הוא הכשיר מאות אם לא אלפי יהודים לתורה ולמצוות, והוא עובד במסירות נפש למען היהודים והיהדות בכל מקום שהם בסכנה. אני מכיר אותו אישית כאדם שזהיר במצוות קלה כבחמורה. נכון הוא שהרב וייס מכשיר נשים להיות מנהיגות בקהילות, אבל גם בזה נראה לי שיש לו על מי להישען ברמה ההלכתית.

(02.01.2014)

__________________________________________________________________

ארגוני הנשים: לא להעברת האחריות על בתי הדין למשרד הדתות

ארגוני הנשים הדתיות, ביניהם “קולך” ו”מבוי סתום”, טוענים כי העברת הסמכות על בתי הדין למשרד הדתות תפקיע את יכולת הפיקוח על הנעשה בהם ותעמיק את העוול הנגרם לאלפי נשים בישראל

ג ניסן תשע”ג, 14/03/2013, כיפה

הרב בני לאו: צריך להקים אלטרנטיבה לבתי הדין הרבניים

 


בכנס של צעירי נאמני תורה ועובדה שעסק בנושא הגיור אמר הרב בני לאו כי לאחרונה הוא חש ייאוש מהמוסד הממלכתי של בתי הדין לגיור ולדעתו יש להקים בתי דין חלופיים לבתי הדיין הקיימים. לדבריו “לא ייתכן שאנשים שלא שותפים לאמונה בממלכתיות הישראלית – שולטים בה.”


 


15.01.12


הרב בני לאו: חש ייאוש מהמוסד הממלכתי של בתי הדין

 


http://www.kipa.co.il/now/47320.html 


הרב לאו, שהתנגד בעבר להקמתה של מערכת אלטרנטיבית לבתי הדין הרבניים, טוען כעת כי המציאות מאלצת זאת. “לא ייתכן שאנשים שלא שותפים לממלכתיות הישראלית – שולטים בה”


15/01/2012


העברת בקשה לעזרה בנושא מינוי דיינים לבתי הדין הרבניים

פנייה מאסף פינק – בחירה לועדה למינוי דיינים
חברות וחברים שלום רב

ביום שלישי הקרוב ה22 לחודש תמנה לשכת עורכי הדין את נציגיה בועדה למינוי דיינים. באותו יום ימונו גם נציגי הועדה למינוי שופטים שעליהם רועשת וגועשת הארץ, אך אני חושב שהרבה אנשים שוכחים שהסיכוי להגיע לבית דין רבני גדול יותר מאשר להגיע לבית משפט שלא לדבר על המשמעויות הכבדות יותר בדיון בבית דין רבני בייחוד לנשים.

החילונים אשמים / אילעאי עופרן

הארץ, 30/10/11

אחד מענפי הספורט שקרנם הולכת ועולה בישראל הוא התלונה והקבילה כלפי הממסד הדתי, החקיקה הדתית, בתי הדין, הרבנות ועוד. הפליא לעשות עיתון הארץ שבמאמר מערכת (24.10) תקף את הממסד הדתי והרבנות על ההגמוניה שניתנה לה בתחום דיני האישות והמעמד האישי ועל הקשיים שהיא מערימה על ישראלים שיהדותם מוטלת בספק. קראתי את המאמר ונותרתי משתומם הייתכן שנוזפים בחתול על שאכל את השמנת? הלא אין לכעוס אלא על מי שהניחה לפניו…

אושר: הרב דיכובסקי – מנכ”ל בתי הדין

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4036281,00.html

 

 

 

 

הרב שלמה דיכובסקי, שמונה לפני כמה חודשים למנכ”ל זמני, ימלא את התפקיד בארבע השנים הבאות. על אף זיהויו כחרדי וקרבתו לזרם הליטאי, נחשב הרב למתון ואמיץ בדין

01.03.11

משמרת מחאה מול משרד המשפטים נגד מינויי דיינים קיצוניים לבית הדין הגדול

 

בתי הדין הרבניים הולכים ומקצינים את מדיניותם ההלכתית אל מול אזרחים הנזקקים לשירותיהם בתחומי הגיור, הנישואין והגירושים. משרד המשפטים אחראי למינויים של דיינים המובילים קו הלכתי מחמיר וקיצוני כלפי גרים ומסורבות גט.

במצב הנוכחי בישראל בו כל אישה חמישית המתגרשת נתונה לסחטנות בתמורה לגט וגורלם של המתגיירים בישראל אינו ידוע .

אנו דורשים משר המשפטים ומהוועדה למינויי דיינים
למנות דיינים ראויים שיביאו לפתרון בעיית סרבנות הגט והגיור בישראל.


משמרת המחאה תתקיים אי"ה ביום שלישי הקרוב, כ"ה אדר א’, 1/3/11, בשעה 17:00, מול משרד המשפטים, רחוב צלאח א-דין 29 ירושלים

בשעה בה תתכנס הוועדה למינויי דיינים, בראשות שר המשפטים.

השתתפותכם חשובה !!


משמרת המחאה תתקיים בשיתוף ארגוני נשים, ארגוני זכויות אדם ועוד
לפרטים נוספים : ארגון מבוי סתום 02-6712282 בתיה כהנא-דרור 054-5665341 www.mavoisatum.org


בית הדין הגדול, זה לא בית האח הגדול

הוועדה למינוי דיינים צפויה להתכנס בקרוב ולהחליט מי ימונה לבית הדין הרבני הגדול, הנתון כיום לשליטה חרדית. לידיעת הציבור האדיש: את הדיינים לא ניתן יהיה להדיח באמצעות שליחת הודעות סמס

בני דורון, 4/1/11, ווי נט.
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4008667,00.html