רוחל'ה (שם בדוי), אישה חרדית, התגרשה והתחייבה בהסכם הגירושין בפני בית הדין כי היא תנהל את ענייני מזונות הילדה המשותפת שלהם אך ורק בבית הדין הרבני. למרות זאת החליטה רוחל'ה לאחר הגירושין לפנות לבית המשפט לסעד. קפץ הגרוש וטען כי בעצם העובדה שהאישה פנתה לבית המשפט אחרי הגט – יש בכדי לפסול את הגט. שהרי הוא (הגרוש) נתן את הגט אך ורק מתוך מחשבה שהכל יידון בבית הדין הרבני. בית הדין בתל-אביב, הדן בהסכם הגירושין (להלן: "בית הדין הדן בהסכם"), כתב החלטה שאם לא תחזור בה האישה מפנייתה לבית המשפט "יש בכך לעורר שאלות הלכתיות כבדות משקל על כשרותו של הגט, בהיותו בבחינת 'גט מוטעה'".

רוחל'ה פנתה לבית הדין בבקשת הבהרה משום שבשלב זה היא כבר היתה הרה לגבר אחר, לו נישאה כדת וכדין לאחר גירושיה. רוחל'ה הבינה שמדובר בכך שהילד שיוולד לה יהיה ממזר. (עד עכשיו הכרנו ממזר דאורייתא וממזר דרבנן. עכשיו יש גם ממזר דבית הדין!) בעקבות פנייתה של רוחל'ה להרכב שסידר את הגט (להלן: "בית הדין מסדר הגט") הוציא בית הדין מסדר הגט החלטה מפורשת כי הגט כשר לחלוטין. עוד הזכיר בית הדין מסדר הגט כי ישנו חרם על כל מי שמוציא לעז על הגט. (בכך שלחו הדיינים רמז דק ועקיצה לבית הדין הדן בהסכם)

בית הדין הדן בהסכם לא נרתע ולא נבהל אלא הוציא החלטה נוספת, ובה קביעה נחרצת כי במקרה והאישה תמשיך להפר את הסכם הגירושין אכן – יש בכך לעורר שאלות הלכתיות כבדות משקל, וכי הם ורק הם (ולא בית הדין מסדר הגט) מוסמכים לקבוע אם הופרו ההסכמות ואם יש חשש לגט.

ולמי שעדיין לא הבינו במה מדובר: בית הדין הדן בהסכם בעצם קבע כי אם האישה תמשיך להפר את ההתחייבות שלה ולא תחזור בה מפנייתה לבית המשפט יתברר למפרע כי גירושיה מבעלה הראשון לא תפסו, נישואיה החדשים (שנערכו כדת משה וישראל ובאישור הרבנות) לא תפסו והילדים שנולדו לה מן הבעל החדש הם ממזרים. נראה כי לא מדובר כאן בהחלטה הלכתית טהורה אלא במאבק סמכויות בין בית הדין הרבני לבין בית המשפט שמתנהל על גבם של נשים וילדים תוך כדי מימזורם של ילדים כשרים. מי שמכיר את הפסיקה ההלכתית שעשתה במשך הדורות הכל כדי להציל ילדים מהיכללותם בקטגוריה של ממזרות יתפלא לראות איך דיינים מסוימים מממזרים ילדים בקלות על מנת להיות צעד אחד קדימה במאבק סמכויות.

שלוש שנים לקח לאישה להיאבק על טוהר שמה ועל כשרות ילדיה הנוספים שנולדו! בית הדין הגדול השתהה רבות עד שלבסוף נקבע הרכב שידון בתיק. לבסוף הוציא הרכב בית הדין הגדול פסק דין אשר קיבל את ערעור האישה וקבע כי הגט שניתן שלוש שנים קודם היה כשר, והגירושין אכן תפסו. תודה רבה! הגד לתם לעשות!

הניתוח הצליח והחולה בסדר, אבל… המנתח לא משהו. יש סימנים ברורים לניסיון התאבדות או לפחות לירייה עצמית ברגל. פסק הדין מאפשר הצצה לחדר הניתוח, לסדר יומו של המנתח ולארגז הכלים שלו. המצב לא טוב. המנתח מתגלה כמי שמהלך אימים על החולים במקום לעסוק במלאכת הריפוי וההצלה. המראה מעורר חלחלה במשקיפים מן הצד (אלו שלמדו רפואה אבל לא עוסקים בתחום). בקצב הזה המנתח יודח ויוחלף במהרה.

פורסם ב – ynet 05.02.09

כפתור חזרה לתכנים של רבקה
כפתור דף ראשי לוביץ