גורמים במשרד החינוך: הרב גיסר – המועמד המוביל לתפקיד ראש מינהל החינוך הדתי 13/07/2008

 

במשרד החינוך רומזים כי המועמד המועדף עליהם לתפקיד ראש מינהל החינוך הדתי הוא הרב אבי גיסר, רבה של עפרה המכהן גם כיושב ראש החינוך הממלכתי דתי.  
לאחר פרישת של הרב שמעון אדלר מראשות המינהל החינוך הדתי, הועלה שמו של הרב אבי גיסר, כמועמד הטבעי לתפקיד. בימים האחרונים, בעקבות לחץ של גורמים התומכים בקו אדוק יותר במערכת החינוך הממלכתי דתי, הועלה שמו של הרב פרופסור יגאל שפרן, כמועמד ראוי, מטעם הצד החרד"לי במינהל החינוך הדתי.  
גורמים בכירים במשרד אומרים כי הם מודעים לכך, ש"יש מי שמנסה ליצור רושם שלכאורה סיכוייו של הרב שפרן עולים על סיכוייו של הרב גיסר להיבחר ולא כך הם פני הדברים. עד כה היה הרב אבי גיסר בעל הסיכויים הגבוהים ביותר להיבחר וסיכוייו הגבוהים להיבחר נותרו בעינם, גם לאחר הצגת שמו של הרב שפרן, כמועמד אפשרי. עוד מוסרים במשרד, כי הניסיונות ליצור תחושה כאילו סיכוייו של הרב שפרן גבוהים יותר הינם תמוהים ולא משקפים את המציאות".  
תהליך בחירתו של המועמד לתפקיד ראש המינהל לחינוך דתי מעוגן בחוק. על פי החוק, צריכה לקום וועדת איתור שבראשה תעמוד מנכ"לית משרד החינוך או מישהו מטעמה, נציב שירות המדינה או אדם שימונה על ידו, שני נציגים ממועצת חמ"ד ושלושה נציגי ציבור שקשורים ועוסקים בחינוך הדתי. לדברי חבר הכנסת זבולון אורלב, נבחרו זה מכבר שני נציגי החמ"ד שישבו בוועדה: הרב שי פירון, ראש ישיבת ההסדר והישיבה התיכונית בפתח תקווה, ורחלי קפלן, מנהלת אולפנת צביה במעלה אדומים. עדיין לא הוחלט מי יהיו שלושת נציגי הציבור בוועדה. אורלב מוסיף, כי בדרך זו מובטח ייצוג של כל הפלגים במחנה הדתי לאומי וכי הוועדה תפעל באחריות לכלל ילדי החינוך הדתי.  
בתוך כך, קוראת תנועת נאמני תורה ועבודה לשרת החינוך, למנות אדם שיוכל לעמוד איתן אל מול מגמות של אפליה, הסתגרות ונסיגה מהעיקרון הממלכתי, בלי להצביע על מועמד מסויים. שמואל שטח יו"ר התנועה אומר כי "החינוך הדתי נמצא על סף נקודה המעמידה בסימן שאלה את ייעודה של הציונות הדתית. לצורך יציאה מן המשבר דרוש מנהיג עם כתפיים רחבות ויכולת הנהגה מעשית וחזקה". שטח אומר כי הציבור הדתי צריך לבחון את מועמדיו בעיקר על פי שני קריטריונים: הקריטריון הראשון הוא חיזוק החינוך הציבורי וסוגיית מיון תלמידים דתיים בחינוך היסודי. ואילו הקריטריון השני הוא הכנסת תוכניות לימוד שונות בחמ"ד. "מועמד מתאים צריך להבחן על פי יכולתו לתת מענה הגון לנקודות אלו וכן עליו להיות בעל יכולת ביצוע והנהגה למימוש הרעיונות הללו