גיוס חרדים לצה"ל: סבלנות זה שם המשחק

 

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/200/803.html?hp=1&cat=468


לפני שהממשלה תפטור משירות צבאי כמעט את כל המגזר החרדי, חובה עליה לעשות מאמץ רציני ואמיתי כדי לשלבם במערכת
16/1/2011

השבוע צפויה להישמע מחאה חריפה כנגד הפטור מגיוס לחרדים. ההפגנות והמחאות הקוראות לגיוס הציבור החרדי הן אינם נגד לומדי התורה, אלא הן בעד חברה סולידרית. רוב העם מכבד את האברכים ולומדי התורה ולא בכדי אחוז חובשי הכיפה בכנסת גדול מאחוזם באוכלוסיה.

המאבק אינו כנגד לומדי התורה אלא למען שילובם בחברה והוא נעשה מתוך כבוד והערכה ולא מתוך שנאה ח"ו. ניתן לבנות חברה סולידרית שתכבד זה את זה אך זהו תהליך ארוך. על ראש הממשלה לנהוג באחריות, ובסבלנות ולא לחפש פתרונות קסם אלא לנהל מדיניות עקבית שתשלב את האברכים בשוק העבודה, תשאף לחברה סולידרית ולא תפטור אף מגזר מחובת השירות.

פעמים מאשימים את הסטודנטים או מגזרים הדורשים את שילובם של האברכים בחברה בשנאת חרדים או בהסתה כנגדם. אין אנו קוראים לשילובם מתוך רגשות כעס או שנאה, אלא מתוך תחושת אחריות לגורל העם והמדינה. גורל העם, כי ללא שיוויון, העם ימשיך ויתפלג. וגורל המדינה, כי לולא התגייסות כוללת של כלל האזרחים לצבא ולשירותי החירום, אנו חרדים לקיומה. הוכחה לכך היא שבשנת 1999 הצבא טען בפני השופט צבי טל שאיננו זקוק לחיילים חרדים, כיום המצב שונה והרמטכ"ל אשכנזי קורא לגיוסם, כיום הצבא זקוק למתגייסים. שינוי זה מחייב את ההתייחסות הממשלה.

החלטת הממשלה הפוטרת את האברכים מגיוס החל מגיל 22, מטרתה להסיר את אחד החסמים המרכזיים המונעים מאברכים השתלבות בשוק העבודה. אכן שילובם בתעסוקה הוא יעד אסטרטגי של מדינת ישראל, אך אסור לוותר על חובת השירות להשגת יעד זה. יש לנו הזדמנות לתקן עוול היסטורי ולהתחיל לאחות את הקרעים בחברה הישראלית, באם נבנה חברה סולידרית שאיננה תפלה או תעדיף מגזר אחד על מגזר אחר נוכל להמשיך ולהוביל תהליכים משותפים שיעלו לטובת כולנו.

לפני שפוטרים מגזר שלם משירות צבאי, ראוי לעשות מאמץ אמיתי לשילובם במערכת. ב-11 במאי 2006 בית המשפט קבע שחוק טל יושם באופן כושל. בשנים האחרונות לא ניסו למצוא את הדרכים הנכונות לממשו ולהכיל את חובת השירות
על האברכים. ראש הממשלה נכנע ללחצים ובמקום לפעול לפתרון ארוך טווח ולהכיל עליהם את חובת השירות, הוא מנסה לפתור את הבעיה האסטרטגית של שילובם של האברכים בשוק העבודה בפתרון "קסם", אך פתרונות הקסם הם אינם תחליף למדיניות ארוכת טווח.

אנו סבורים שהשילוב בצבא בשירות האזרחי ובתעסוקה יכול להצליח, אבל בשביל זה דרושה סבלנות רבה. ההפגנות והמחאות נועדו לתת לראש הממשלה את הכוח להוביל את התהליכים ארוכי טווח ולא להיכנע ללחצים פוליטיים המונעים ממנו לבנות מדיניות ארוכת טווח. אם ההנהגה בישראל תשכיל לשמוע לקולות הנאיביים ותשאב מהם השראה אולי היא תוכל להוביל מדיניות ארוכת טווח ולגבש חברה סולידרית שתהיה ערבה זה לזו.

הכותב הוא יו"ר אגודת הסטודנטים בסמינר הקבוצים וחבר הנהלה בתנועת נאמני תורה ועבודה