מחבר:

ד"ר יחזקאל כהן

מקום ושנת ההוצאה: ירושלים, תשע"ג

בהוצאת: נאמני תורה ועבודה

תקציר:

למעלה משתי רבבות תלמידי ישיבות משוחררים כיום משירות חובה ומשירות מילואים בצה"ל. שחרור זה מסעיר את החברה היהודית ומפלג אותה מאז הקמת המדינה.

החיבור "גיוס כהלכה" הוא חיבור ראשון הדן במכלול ההיבטים של התופעה : הציבורי, הפוליטי, הרעיוני וההלכתי.