במסגרת עיסוקיי במסורבות גט, נתקלתי בתופעה מכעיסה של ביטולי גיור; ישנם דיינים שמחליטים לבטל גיור, במהלך עיסוק בתיקי גירושין. היחס של הממסד הרבני למתגיירים בתהליכי הגיור הוא בעייתי מאוד ואני סבורה שיש להקל על הגיור בישראל ובעולם היהודי , ובוודאי שיש למנוע את ביטולי הגיור. במסגרת עבודתי טיפלתי במקרים רבים של ביטולי גיור מצד הרבנות ובתי הדין המיוחדים לגיור.

לפניכם מבחר מאמרים וחלק מסרט העוסקים בנושא:

כולנו לא יהודים. עד שיוכח אחרת / רבקה לוביץ

בהנחיות החדשות לא זו בלבד שרושם הנישואין חייב לשלוח כל גר או כל אדם אשר הוריו נישאו בחו"ל לבירור יהדותו בבית הדין הרבני להוכחת יהדותם. אלא שרושם הנישואין רשאי לשלוח אדם לבירור יהדות בבית הדין גם אם הוריו נישאו באמצעות רב רושם נישואין בישראל.

ה"קוד הסודי" לביטול הגיור / רבקה לוביץ

היועץ המשפטי של בתי הדין הרבניים, הרב עו"ד שמעון יעקובי, הביע את דעתו הנחרצת כי מעשה הגיור לעולם אינו סופי, למעשה, יעקובי סבור כי כל גר הוא "גר על תנאי". אחרי כל גיור יכול כל בית דין רבני בישראל, אגב גירושין או נישואין, לפקפק בתוקף הגיור ולקבוע כי הוא נעשה בטעות. הבה נבהיר דעתנו: זוהי קביעה בלתי-מוסרית, בלתי-אנושית ובלתי-הלכתית בעליל.

כפתור חזרה לתכנים של רבקה
כפתור דף ראשי לוביץ