גיליון אב תשנ”ג

 

גיליון אב תשנ”ג

בהוצאת נאמני תורה ועבודה

 

רשימת המאמרים:

תרבות דתית וחקר תרבויות-  חגי משגב

זהות דתית ציונית מחודשת-  שיחה עם הרב יהודה עמיטל

על אי הוודאות-  יורם קירש

חינוך דתי בחברה המודרנית-  צבי בליץ

חידון התנ”ך-  יואל ירדן

דו”ח מסע-  עמנואל בן נאה