גיליון אייר תשנ”ב

 

גיליון אייר תשנ”ב

בהוצאת נאמני תורה ועבודה.

רשימת המאמרים:

 

לחיות את הדילמה- אברהם שטיין

ניסיון לעורר לתיקון- יואל ירדן

סמכותה של הרבנות הראשית-דו”ח משבת עיון.

צרותיו של מסבירן- מאיר רוט

הבטלן השקדן- מתי הירשפלד

בעד מערכת כשרות ממלכתית

ספרים הרבה-ד”ר יחזקאל כהן