גיליון טבת תשנ"ב

 

גיליון טבת תשנ"ב

בהוצאת נאמני תורה ועבודה.

רשימת המאמרים:

האישה החרדית כבר כותבת בעיתון(אם כי בשם בדוי)- ד"ר נעמי כהן

הסיפור של התקופה- משה פודולק

צרותיו של מסבירן- מאיר רוט

דת ומדע- יואל ירדן

לא רוצה שיריון לנשים – טובה כהן

השמים מספרים כבוד אל- ד"ר פנחס אלפרט