גיליון ניסן תשנ”ג

 

גיליון ניסן תשנ”ג

בהוצאת נאמני תורה ועבודה

רשימת המאמרים:

עמדה:רבנות כבושה?- יחזקאל כהן

הנכות וההלכה היהודית- צבי מרכס

בין פלורליזם ואניפורמיזם- שיחה עם פרופ’ אוריאל סימון- מאיר רוט

תשובה: שרות הרפואה הפרטי בהלכה- הרב שאר ישוב הכהן

אברהם נוריאל ז”ל- דוד רוזנטל

תורה עם דרך ארץ- רעיון ושברו- יורם כנר

מעוות לא יוכל לתקון- יהודה בר”ט

פעילות צעירים-חוגי מחשבה