גיליון ניסן תשנ”ז

 

גיליון ניסן תשנ”ז

בהוצאת נאמני תורה ועבודה

רשימת המאמרים:

האם יש לסובלנות שורשים במקרא?- אוריאל סימון

פילוסופים ומדענים מדברים על אלוהים- יורם קירש

פרק המבוא לספר “אוטונומיה וסמכות” (החלק השני)- אבי שגיא, זאב ספראי

קריאתו הדתית של אברהם יהושוע השל אל האדם המודרני- ניחם רוס