גיליון תשרי תשנ”ב

 

גיליון תשרי תשנ”ב

בהוצאת נאמני תורה ועבודה

רשימת המאמרים:

היום אי אפשר להבין את התורה שבעל פה בלי אורבך- יונה בן ששון

כמה הערות בשאלת סמכות חכמים- יוסקה אחיטוב

לא בדיוק סערה ספרותית- על הספר נשים בהנהגת הציבור -יחזקאל כהן

מצע התנועה-תנועת נאמני תורה ועבודה

דילמה: עיתונאים או הולכי רכיל- מאיר רוט