חיילחייל בעזה
גליון 106
מתוך הסערה חלק ב'
חשוון התשפ"ד 
נובמבר 2023