גליון 13
דור ההמשך בקיבוצים הדתיים
אפריל 2002
אייר 2002