גליון 2
לקראת ציונות דתית אחרת
אב תשנ"ח
אוגוסט 1998