גליון 27
שאלות ישנות, תשובות חדשות
תמוז תשס"ז
יולי 2006