גליון 29
שינויים, תעוזה והתחדשות
כסלו תשס"ז
נובמבר 2006