גליון 30
מבט אחר על התרבות והאומנויות
טבת תשס"ז
דצמבר 2006