גליון 35
חינוך וסולידריות חברתית
טבת תשס"ח
דצמבר 2007