גליון 47
על סמכותו, מעמדו ואופיו של הרב
סיוון תש"ע
יוני 2010