גליון 50
עיון מחודש בסוגיות שנידונו ב'דעות'
טבת תשע"א
דצמבר 2010