גליון 60
לקראת שינויים בנושאי דת ומדינה
אייר תשע"ג
מאי 2013