גליון 70
החברה החרדית
סיוון-תמוז תשע"ה
יוני-יולי 2015