גליון 80
שהחיינו
אב- אלול תשע"ז
אוגוסט- ספטמבר 2017