גליון 89
לעבדה ולשמרה
תמוז - אב תשע"ט
יולי- אוגוסט 2019