גליון 91
ויהי בהיותם בשדה
חשון - כסלו התש"פ
נובמבר 2019