גליון 40
על הלכה, חוק ורוחניות
כסלו תשס"ט
דצמבר 2008