גליון 66
על מקווה וטבילה
תמוז-אב תשע"ד
אפריל-מאי 2014