גם נשים יכולות לבחור דיינים

 

 

בכנסת נעשים היום ה"דילים" האחרונים בבחירת הח"כים לוועדה למינוי דיינים. עו"ד בתיה כהנא-דרור קוראת לנציגות הולמת לנשים – כנגד ארבעת המקומות המשוריינים לגברים בלבד – (שני רבנים ראשיים ושני דיינים) דרושה קואליציה רחבה לבחירת נשים.

מאת: בתיה כהנא דרור, 03.06.09 

 

ריח מחטף עומד באוויר: הכנסת הודיעה שלשום כי היום (ד') הוא היום האחרון להגשת מועמדות ח"כים לנציגות הוועדה למינויי דיינים וכבר בשבוע הבא תתקיים "הבחירה".

 

לאחר סיכומי החשאי בין השר נאמן לש"ס בעניין הרחבת סמכויות בית הדין, הגיע תורם של "הדילים" לבחירת הח"כים לוועדה למינויי דיינים. או אם נקרא לילד בשמו: להפקרת בתי הדין בידיהם של החרדים, בתמורה לתמיכתם בעניינים אחרים. העובדה שרוב אלו הבוחרים את הדיינים הינם גברים חרדים או דתיים, אינה מצביע אלא על האדישות החברתית – פוליטית שאנו נוטים ללקות בה כל עוד המדובר בעניינים של דתיים ובתי הדין. ועל הכנסת כמשקפת הלך רוח ציבורי זה.

 

כמעט מיותר לציין עד כמה ועדה זו היא עינינו של הציבור כולו, כשליש מהזוגות שנישאו או יינשאו השנה, הן על-פי החוק – "כדת משה וישראל" והן בנישואין אזרחיים בחו"ל, עתידים לעבור בבית הדין, ובמקרה של גירושין, מי שיקבע את אופי הגירושין מעבר לבני הזוג עצמם, הינם הדיינים אותם ממנה הוועדה. נכון כי מבן אלו ישנם גם מי ששליחותם לנגד עיניהם , אך רבים מהם עושים תורתם פלסתר ובעיקר אינם פותרים את הבעיות שלשמם נועדו. אילו היה לנו בתי דין מתוקנים, היו נחסכים מאיתנו מאמצים רבים לשינוי חקיקה עוקפת סמכויות בית דין, לצמצום כוחם ולניסיונות הקמת מערכת נוספת או אלטרנטיבית.

 

הכנסת צריכה לומר עתה את דברה ולבחור נציגים ראויים אשר יפרו את חוסר האיזון השורר בוועדה לטובת חבריה שברובם גברים-חרדיים. כנגד ארבעת כסאות הוועדה המשוריינים לגברים בלבד יש להציג חזית אחידה של נשים ללא הבדלי דת גזע ומין. סליחה! כן עם הבדלי מין , אפליה מתקנת למין הנשי. לשם כך דרושה עכשיו קואליציה רחבה הכוללת את האופוזיציה אשר תוביל לבחירת הנשים המועמדות לוועדה.

 

שרים נכבדים, כנסת נכבדה, גם נשים יכולות לבחור דיינים!

 

חברי האופוזיציה והקואליציה, אנא הניחו את הדילים ואת ההבטחות ופשוט תמכו בחברות הכנסת. למה? כי הן נשים. מתוך עשרת המקומות בוועדה, ארבע מקומות שייכים לגברים : שני רבנים ראשיים, ושני דייני בית הדין הגדול. כלומר,יותר משליש הוועדה חסום בפני כניסת נשים. לכן אין זה משנה, אם המועמדות דתיות חילוניות או מסורתיות הוועדה למינויי דיינים זקוקה לאיוש נשי, היא אינה שייכת לגברים בלבד ולא לדתיים בלבד והיא אינה "שטיבל", את העשירי למניין שיחפשו במקום אחר, ואם דווקא רוצים מניין, אז שיחשיבו גם את הנשים. בכנסת הקודמת הייתה אישה אחת (מלשכת עו"דים ) וחילוני אחד שבמקרה היה גם שר המשפטים ויו"ר הוועדה. כעת, עלול הרכב הוועדה להיות אף גרוע מכך.

 

אפליה מתקנת
הנה ניתנת הזדמנות לחברי הכנסת ליזום אפליה מתקנת כפולה ומכופלת, מול כל מקום של רב – גבר בוועדה, יש להבטיח את מקומה של נציגת ציבור. כי זאת יש לדעת התכונה הנדרשת ביותר עבור משרת דיין או רב, נשיאת הגן הגברי.

 

שריון מקומן של הנשים בוועדה אינה רק דרישה העולה מן החוק הישראלי,


הדורש מתן עדיפות לנשים במינוי מסוג זה עד שהרכב הועדה יכלול לפחות שליש של נציגות נשית (חוק שיווי זכויות האישה) אלא בעיקר בגלל מהותה של הוועדה ואופי עבודתה. מן המפורסמות היא כי נשים הן הנפגעות העיקריות בבית הדין, וע"כ יש להבטיח שהח"כים שיבחרו ידאגו קודם כל לאינטרס של הציבור הרחב ולא לאינטרס של מגזר בוחריהן. על הועדה לבחור דיינים שידאגו גם ל 52% מן האוכלוסייה, דיינים המאמינים כי לנשים יש זכויות שאינם פחותות משל הגברים בשל מינם .תתפלאו, אך לדיינים רבים, אין זה מובן מאליו.

 

הרכבה של הוועדה למינוי דיינים הוא מכשול קבוע המונע זה שנים רבות את מינויים של דיינים ראויים המבינים את אחריותם כלפי הציבור כולו. המאבק בוועדה על כל דיין הוא עיקש וחוצה דעות ואסכולות, אך מעורבים בו גם לא מעט ואולי בעיקר אינטרסים של חלוקת משרות, כסף וכבוד. ייצוג נשי והרכב הטרוגני אמיתי בתוך הוועדה, יבטיח את עצמאותה וחוסר תלותה של הוועדה בגורמים חיצוניים. או אז, גם יהיה סיכוי כי כישורי הדיינים ואיכותם ינחו את בחירת הדיינים , ולא מינוי קרובים ומקורבים.

 

ומה עם ההבטחות שניתנו למפלגות החרדיות על שריון נציגיהם לוועדה? לזה יש פתרון פשוט. או שש"ס ויהדות התורה יתחילו להריץ ח"כיות, או שיריצו מעמדות לדיינות ולרב ראשי. מה שבטוח שביום בו תבחר אישה למשרת הרב הראשי לישראל, דרישה זו לאפליית נשים תוסר ומייד.

 

עו"ד בתיה כהנא דרור חברת מבוי סתום – " למען מסורבות גט", "קולך" ו"נאמני תורה ועבודה"