גן הילדים הממ"ד בעולם משתנה

 

גן-הילדים הממ"ד חייב לספק סולם שבו עולים וצומחים כשרונותיהם של תלמידינו ומתגבשים מבחינה רעיונית בדרכו של החמ"ד. החינוך הדתי מבוסס על יראת שמים וחינוך למצוות ולאהבת ה'.


בעולם משתנה יש צורך לחזק את החינוך התורני בהיקף ובתוכן הרלבנטי לחייהם של תלמידינו ובוגרינו כשומרי מצוות ולהקים דור איתן באמונתו וחזק ברוחו שיוכל למלא משימות לאומיות, חברתיות ודתיות. בעולם משתנה קיים צורך לתת מענה רעיוני ומעשי לתחומים חדשים, לדון בסוגיות רעיוניות ולהתמודד עם האתגרים המזומנים בפנינו. ללא אמונה בדרך וללא ביסוס משנה ברורה ואיתנה נחלשים הכוחות והאנרגיות המסייעות להתמודד עם תפקידים קשים ומורכבים.
יש לחשוב ולדון בדרכו המיוחדת של החינוך הממ"ד ושל הגן הממ"ד כדי להתמודד עם השינויים התרבותיים, ההתמכרות לגירויים שונים הפוגעים בצלמו האלוקי של האדם ותופעות של אלימות ציבורית שאינה בגדר החוק והמוסר.
המתח הרב והמאבק על דמותה היהודית של המדינה גורם לניכור ולהתרחקות זה מזה של חלקים שונים בחברה הישראלית. כתוצאה מכך גברו גם הביקורת והטרוניה על ערכי היהדות מצד הציבור החילוני. עלינו לבטא אחריות כל העם לכלל ישראל ולמדינתו.
לגן-הילדים חשיבות רבה בעיצוב אישיותו של האדם.