תקציר מנהלים

אירועי 'תרבות תורנית' הינם שם כולל למספר סוגים של אירועים ופעילויות העוסקים בתחום של יהדות ומורשת ישראל המתקיימים ברשויות המקומיות, וביניהם: אירועים סביב מעגל השנה היהודי, מופעי חזנות, הופעות, מיזמים שונים וכדו'. אירועים אלה מתוקצבים מידי שנה בעשרות מיליוני שקלים, כאשר מקור התקציב העיקרי הינו האגף לתרבות יהודית במשרד החינוך, ולצידו מממנים את האירועים גם משרד התרבות, המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, והמועצות הדתיות המקומיות.

דו"ח זה בוחן לעומק נושא זה, ומציג מספר קשיים רוחביים בתחום. ראשית, ישנו חוסר שקיפות מובהק אודות האירועים המתוקצבים, המוביל לחוסר פיקוח וקושי במעקב אחריהם. שנית, אירועי תרבות תורנית מיועדים לכלל הציבור, אך במקרים רבים אירועים אלה הפכו לאירועים סקטוריאליים, כך שרוב הציבור לא נהנה מתקציבים אלה.

בעקבות קשיים אלה, כתבנו בתנועת נאמני תורה ועבודה נוהל עבודה למנהלי מחלקות ומחזיקי תיקי תרבות תורניות ברשויות המקומיות. מטרת הנוהל, אשר מצורף כנספח לדו"ח, היא להסדיר את ההתנהלות בתחום. בבסיס הנוהל עומדת התפיסה כי זו אחריותם של מחזיקי התיק ברשויות המקומיות לפקח ולתכלל את כלל אירועי תרבות תורנית המתקיימים בשטחן