מדיניות התיישבות גרעינים בפריפריה ובערים מעורבות בישראל:
בין לאומיות ונאו-ליברליזם
מחקר לשם מילוי חלקי של הדרישות לקבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה"
יעל שמריהו ישורון
הוגש לסינאט אוניברסיטת בן גוריון בנגב, כה' סיוון תש"פ, 2020.06.17.