דיון בנושא הממ"ד בגיליונות עולם קטן

 

להלן קישור לעלון:

http://www.scribd.com/doc/33217268/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%A7%D7%98%D7%9F-%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90-%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-244-20100319

 

ותגובות וכתבת המשך בגיליון שלאחריו 245:

http://www.scribd.com/doc/33216390/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%A7%D7%98%D7%9F-%D7%A6%D7%95-%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-245-20100326