דין וחשבון לרבני השכונות

 

 

על פי נוהל חדש שגובש על ידי משרד הדתות, יחויבו רבני השכונות לדווח על פעילותם השוטפת – באופן חודשי. ח"כ שנלר: לאפשר לקהילות לפטר רבנים שאינם מתאימים להן
כ"ו אדר א´ תשע"א – אורי פולק. http://www.kipa.co.il/now/show.asp?id=43532


רבני שכונות יחויבו בדיווח חודשי לרב העיר ולראש המועצה הדתית – כך על פי נוהל חדש שהוצג היום (ג') לפני הועדה לביקורת המדינה, שדנה זו הפעם השלישית במעמדם של רבני השכונות, זאת בעקבות דו"ח חמור של מבקר המדינה אשר הצביע על התנהלות שערורייתית במילוי תפקידם.

במהלך הדיון הציג מנכ"ל משרד הדתות, אביגדור אוחנה, את הנוהל החדש המתגבש במשרד, המסדיר לראשונה את תפקודם ותפקידם של רבני השכונות. על פי הנוהל, רב השכונה, יחד עם רב העיר, יגדירו תוכנית עבודה חודשית כדי לתאם ציפיות. כמו כן, הרב יצטרך לדווח מדי חודש לרב המקומי ולמועצה הדתית על פעילותו השוטפת.

ח"כ עתניאל שנלר ציין במהלך הדיון כי עם גיבושו של הנוהל המסודר, ישנה חובה נוספת – והיא לקבוע כי הקהילה תוכל לפטר רב שכונה אשר איננו מתאים לרוחה או צביונה, זאת לצד קידומו של הנוהל לפיו ישולב הציבור בתהליך בחירת הרב לשכונה.

"הבעיה בשיח המתנהל סביב נושא בחירת רבני השכונות הוא שקולה של הקהילה עצמה אינו נשמע", אמר הרב אילעאי עופרן, המרכז את פרויקט המקדם דמוקרטיזציה בשירותי הדת מטעם תנועת "נאמני תורה ועבודה". לטענתו, "המפתחות לבחירת רב השכונה צריכות להיות בידי הקהילה ואין שום סיבה ששר הדתות או נציגי המפלגות ישלטו במינויים".

הרב עופרן ציין כי "כיום המצב הוא שבקהילות רבות קיים נתק בין רב הקהילה לקהילה עצמה. העברת הסמכות ממשרד הדתות לקהילות יוביל להפרדת הדת מהפוליטיקה ולכך שכל קהילה תוכל לבחור רב המתאים לאופייה וצרכיה, ולהחליפו בהתאם לשינויים החלים בה או בו".

ראשי המועצות הדתיות בתל אביב ובירושלים, אשר השתתפו אף הם בדיון, הוסיפו במהלכו כי יש להפעיל את רבני השכונות בחיזוק פעילותה של המועצה הדתית, בפיקוח כשרות, מקוואות ושיעורי תורה.