דעה: הגזענות מסוכנת ליהודים!

 

האמת היא שהיהדות איננה גזענית אך היא גם איננה סבלנית כלפי זרים. גוי שאיננו שומר שבע מצוות בני נוח, אסור לו לחיות בא"י. אבל אני מחויב לציין שגם כלפי יהודים שאינם מקיימים שבע מצוות בני נוח התורה איננה ממש סבלנית. אני מודאג. אינני דואג לערבים. אני דואג ליהודים. למדינת היהודים.

09.12.10

מכל הכיוונים זועקים "היהודים גזענים". בכל במה תקשורתית מודאגים כולם על העלייה ברמת הגזענות בארץ. האם מכיוון שכמה רבנים רצו להפריד בין בנות ישראל לבני ישמעאל נהינו כולנו גזענים?
דעה: הגזענות מסוכנת ליהודים!
אולם הכרזת העצמאות (פלאש90)

הרי כולנו יודעים שהיהדות איננה גזענית. כל אדם יכול להיות יהודי, לא משנה מה גזעו. ולהיפך אנו מצווים על גוי שחי בארצנו, ה"גר", לאהוב אותו ולא להונות אותו. "ואהבת לו כמוך" כתוב בספר ויקרא פרק יט פס ל"ד ובהמשך כתוב "כי גרים הייתם בארץ מצריים".

אם היהדות איננה גזענית אז למה כולם כל כך כועסים?

האמת היא שהיהדות איננה גזענית אך היא גם איננה סבלנית כלפי זרים. גוי שאיננו שומר שבע מצוות בני נוח, אסור לו לחיות בא"י. אבל אני מחויב לציין שגם כלפי יהודים שאינם מקיימים שבע מצוות בני נוח התורה איננה ממש סבלנית.

האם אנו גזענים? לא! האם אנו שונאי זרים? לא ולא! אנו שונאים, חוששים, מתנכלים, ומיחסים תכונות שליליות אך ורק למי שיש לנו סיבה טובה ליחס לו ולקבוצת ההשתייכות שלו תכונות שליליות.

הרוסי איננו יהודי לגמרי, והרוסייה היא לא לגמרי צנועה. האתיופי הוא בחור נהדר אך לא מסוגל להתמודד עם קשיי העולם המערבי, המרוקאים הם בכיינים, הפרסים הם קמצנים האשכנזים קרים ומתנשאים, התוניסאים הם… אין מה להגיד, עדה מצוינת. הערבים הם גנבים, ומסוכנים, וגם מנצלים את המדינה ולא תורמים לה כלום.

לא. אנחנו לא גזענים. אנחנו פשוט חברה מאוד מגוונת, מאוד מתוחה, עם משקעי עבר בין עמים ועדות, ויש לנו דעה על כל קבוצה, חלקנו מבטאים זאת בעיקום פרצוף, חלקנו מחפשים בלילה ערבים, כדי לתת להם מכות.

אני מודאג. אינני דואג לערבים. אני דואג ליהודים. למדינת היהודים. מקומה של שנאת זרים בכל חברה, הוא להיות מכשיר להוצאת קיטור של תסכולים חברתיים. היהודים היו אשמים בכל דבר רע שקרה בגרמניה, ולא כשהיטלר ימ"ש עלה לשלטון, אלא כבר בסוף המאה ה 19, כשהרצל שם לב כי וינה הפלורליסטית שלו הופכת למעוז של שנאת זרים בכלל ושנאת יהודים בפרט. הוא הזהיר כי אוסטרו-הונגריה היא ארצות הברית שהפכה לגזענית. אני חושש שישראל תהפוך למדינה בה כדי להסיח את דעת הציבור המתוסכל ממחדלי השלטון, ומן העושק החברתי, יסיתו אותו בזר כלשהו.

הציבור בישראל היום איבד כבר כל כך הרבה. החינוך חינם שאיננו חינם כלל, הולך וקורס, מולו פורח החינוך לעשירים. גם החינוך הדתי מפולג לחינוך לעשירים ולעניים, החמ"ד והישיבות התיכוניות. אוצרות הטבע ששיכים לכלל הציבור בישראל נמכרים לאנשים פרטיים ומעשירים אותם, בעוד אנו מבקשים, אם אפשר, פרוסה קטנה מעוגת המחצבים העשירה הזו. אנשים שעובדים אינם מצליחים לפרנס עצמם. פוליטיקאים מושחתים. שרפות שחושפות עד כמה אנו לא מוגנים, תעשיה מסוכנת, פערים עצומים בין רשויות עניות לעשירות, והיריעה קצרה מלהכיל.

אני חושש שיהודים מוסתים נגד ערבים כדי להוציא את התסכול שמדיניות של יהודים יוצרת. מי שפוגע במעמד הביניים ובשכבות החלשות, לא מתעניין אם הם אשכנזים, ספרדים, חרדים או דתיים לאומיים, יהודים ערבים או צ'רקסים. הוא מתעניין בדבר אחד בלבד, איך מעבירים לידיו ולידי החברים שלו יותר חתיכות מהעושר הזה ששיך לכולנו ונבנה על ידי אבותינו.

היהדות איננה גזענית, וכך גם היהודים צריכים להישמר ולהיות. לא מאהבת הגר אני אומר זאת, אלא מאהבת ישראל.