לקראת הבחירות לרשויות המקומיות אשר יתקיימו בכ"א בחשוון ה'תשע"ט, ה-30 באוקטובר 2018, אנו מבקשים כבר עתה ליצור שיח סביב נושאים חשובים אלה. מטרת הדברים הינה למנוע אדישות ובכדי לעודד את הציבור להביע את עמדותיו כבר בשלב מוקדם על מנת שתחומים אלה יכנסו למצעי המועמדים ויהפכו להיות חלק מהשיח.

מה עושים? -הפיצו בקהילתכם את הדברים, שלחו אותם למועמדים, שוחחו עליהם עם חברי המועצה הקיימים, קיימו עליהם חוגי בית וכו'.

נשמח לייעץ ואתם מוזמנים לפנות אלינו באמצעות צור קשר.

דף לבוחר ולמועמד בבחירות המוניציפליות

דת ועיר:

 • 1. המרחב הציבורי העירוני בשבת

  – הסדרת המרחב הציבורי העירוני בשבת ברוח אמנת גביזון-מדן:

  א. קביעת מדיניות עירונית בהסכמה לגבי פתיחה של מוסדות תרבות, פנאי ובילוי לרבות יצירת פעילות קהילתית במרכזים קהילתיים ומתנ"סים (לדתיים וחילונים כאחד), וצמצום המסחר בשבת.

  ב. הסדרת הסעות ציבוריות עירונית בשבת במתכונת מצומצמת, למוסדות חיוניים (כמו בתי חולים) ומתחמי תרבות מרכזיים.

 • 2. שירותי הדת המקומיים- תפקודם של המועצה הדתית ורב העיר

  המועצה הדתית לא מפוקחת (יש ממונים או ועדה ממונה): המועצה הדתית מפוקחת אין מועצה דתית
  קריאה לכינון מועצה דתית על פי החוק עם ייצוג הולם לכל חלקי הציבור כולל נשים לדאוג לכינון מחדש של המועצה על פי החוק עם ייצוג הולם לכל חלקי הציבור כולל נשים לא רלוונטי

  יש שני רבני ערים יש רב עיר אחד אין רבני ערים
  קריאה לביטול הכפילות ברבנות העיר, לסיום כהונתם של שני הרבנים תוך פרק זמן ובחירות לרב עיר אחד לתקופה קצובה. קריאה לקציבה וולונטארית של כהונתו של רב העיר על מנת שיעמוד לבחירה מחודשת (אלא אם כן נבחר רק עכשיו) קריאה לבחירת רב עיר אחד, לתקופה קצובה, באופן שקוף והוגן עם ייצוג לכלל חלקי הציבור לרבות נשים באסיפה הבוחרת
 • 3. קריאה להחלת שקיפות תקציבים בפעילות המועצה הדתית ובכספי "תרבות תורנית"

  – קריאה לחלוקה הוגנת, על פי קריטריונים שוויוניים ושקופים על ידי גורם מוסמך אחד (הרשות או המועצה הדתית).

החינוך הדתי:

 • 1. צמצום פערים

  א. כלל בתי הספר היסודיים מחוייבים לקבל את כלל התלמידים החפצים בחינוך דתי, ללא סינון ישיר או עקיף. מחלקת החינוך תאכוף את האיסור לסנן ותאזן פערים באמצעות הקפדה על אחוז דומה של טעוני טיפוח ובעלי רמה חברתית כלכלית דומה, בכלל המוסדות.

  ב. לא יוקם בי"ס פרטי בשטח העיר. במידה וקיים מוסד פרטי הוא ימצא בעדיפות תקציבית משנית בהתאם לחוק.

  ג. קבלה למוסדות על יסודיים: מחלקת החינוך תפרסם את רשימת המוסדות המחוייבים לקבל תלמידים החפצים בחינוך דתי ללא תנאי.

  ד. מחלקת החינוך תעשה אכיפה ורגולציה של נושא תשלומי ההורים למניעת תשלומים לא חוקיים.

 • 2. תקצוב

  מחלקת החינוך תפנה את משאביה באופן שווה לכלל בתי הספר תוך מתן עדיפות לחיזוק מוסדות הקולטים אוכלוסיות חלשות.  הדבר מחייב סטנדרטיזציה ושקיפות של תקציבי הציבור הדתי לכל המוסדות הקיימים, בכל סוגי התמיכות והתיקצובים הכוללים: תקנות תמיכה, שעות תקן, שעות הניתנות דרך עמותות חיצוניות, תקני שירות לאומי, תרומות, תשלומי הורים, תיקצוב דרך גרעינים תורניים וכו'.

 • 3. מענה רחב והגון

  א. יינתן מענה לגוונים השונים בחברה הדתית בהתאם לרצון מרבית ההורים, על פי משאל דמוקרטי, תוך הקפדה על יתרון הגודל ומניעת פיצולים.

  ב. יינתן מענה לאוכלוסיות שונות הכוללות: עולים ממדינות שונות, ילדים מחוננים ועוד. בתחום החינוך המיוחד תתבצע אכיפת תקני יעוץ חינוכי, כיתות טיפוליות, שירות פסיכולוגי וכו' בין כלל בתי הספר בחמ"ד בהתאם לכמות התלמידים בעיר.