דרושות קומונריות לבני עקיבא

 

 

ע"מ להגיש מועמדות לתפקיד קומונרית בבנ"ע יש להוריד את הטופס בקישור שלהלן. את הטופס יש לשלוח בדואר בצרוף תמונה, לכתובת: בני עקיבא, רח' חזנוביץ 1, ת.ד. 37184 ירושלים 91371 או במייל, בצרוף תמונה סרוקה. למייל המחלקה: [email protected] לשאלות ניתן להתקשר למחלקת כח אדם 025693136 .

 

 http://www.bneiakiva.org.il/show_item.asp?levelId=58895&itemId=1195