1. בתחום שירותי הדת:

עיקר פעילות התנועה נעשית למען העברת הסמכות לקהילות ויצירת דמוקרטיזציה של שירותי הדת

2. ענייני כספים, מיסים ותרומות

3. תחומים נוספים

הצעת התנועה לוועדה לקידום השילוב והשיוויון בנטל (ועדת פלסנר)

נייר המדיניות המוגש כאן גורס, בעיקרו, כי מדיניות ממשלות ישראל לדורותיהן ביחס ללומדי התורה, תרמה, אם לא יצרה, את תופעת האברכים הפטורים מעול הצבא ומעול הפרנסה. מדיניות אחרת יכולה להפוך את הגלגל ולתרום להרחבת הנשיאה בנטל, וחשוב מכך – להפצת התורה ולומדיה בחברה הישראלית.

לא נקיי הדעת. ערב חג העצמאות- מאמינים במדינה ומתפקדים למפלגות!

ערב יום העצמאות ה-64 של מדינת ישראל, כולנו רוצים לקחת אחריות ולדאוג לעתידה. אלא שהמקום האמיתי בו מתקבלות מרבית ההחלטות הוא בפוליטיקה. אין ברירה אלא להיכנס ולהשפיע. הבחירות מתקרבות ובימים אלו נערכות המפלגות השונות לקראת הבחירות הבאות. אם התפקדת לאחת המפלגות, תוכל להשפיע על מי יבחר בהן ומה יהיה מצען. חברי מפלגה משפיעים פי 34 מאשר השפעתו של כל אזרח רגיל.

הצעה לאמנה: שיוויון ומניעת הדרת נשים בזירה הציבורית הישראלית

בימים אלה פרץ בציבוריות הישראלית ויכוח נוקב בסוגיה המכונה "הדרת נשים" במרחב הציבורי, בעקבות דיווחים על פעולות הפרדה מגדרית מטעמי דת במקומות שונים ובקרב אוכלוסיות שונות.

ברשימה חלקית של אירועים אלה ניתן למנות הקצאת מקומות נפרדים לגברים בקדמת אוטובוסים ציבוריים תוך הפניית הנשים לישיבה בחלקו האחורי; הקצאת מדרכות נפרדות לגברים ומדרכות נפרדות לנשים בריכוזי אוכלוסיה חרדיים; ניסיונות להפרדה בין גברים לנשים במהלך יום בחירות למנהלים שכונתיים בירושלים; סירוב נמשך לפרסם תמונות של נשים על גבי לוחות מודעות, אוטובוסים ותחנות אוטובוס; התנגדות חיילים דתיים להאזנה לשירת נשים במסגרת טקסים ואירועי תרבות בצה"ל ועוד.

אנו סבורים כי דרושה עמדה נחרצת בסוגיה זו, אשר תגן על ערכי היסוד של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

הזדמנות ראויה לשינוי לאור אופי מסקנות ועדת טרכטנברג

בימים אלו, ימי חשבון נפש ופתרון מחלוקות שבין אדם לחברו, נדמה כי למרות החשש שהמחאה החברתית תקבל אופי של הסתה כלפי מגזרים מסוימים, אנו שמחים שוועדת טרכטנברג החליטה לגעת בסוגיית התעסוקה במגזר החרדי, באופן רגיש ומכבד. זאת, תוך נתינת מקום חשוב ללימוד התורה, ומאידך בהצעת פתרונות הדרגתיים וישימים להחזרת המגזר החרדי למצב תעסוקה בריא, תוך שמירה על רוח ההלכה.

מתן חוות דעת על רקע חוק האברכים

בימים הקרובים אתם נדרשים לקבל החלטה בשאלה האם לממן לימוד תורה של אברכים חרדים.
מכיוון שהמפלגות החרדיות מציגות זאת כמאבק על רקע דתי, אנו מתכבדים להגיש בפניכם סקירה קצרצרה אשר מראה באופן ברור ומוכח כי הבקשה למימון נרחב של לימוד תורה, אין יסודה ביהדות.

פנייה לרבנות בנושא צרוף שופטים ובכירי המערכת השלטונית למניין

רבה הראשי של חולון וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, הרב אברהם יוסף, קבע בפינת הלכה ברדיו קול חי, כי אין לצרף שופטים למניין וקל וחומר מלכהן כשליחי ציבור. הרב יוסף הוסיף כי פסיקתו אמורה כלפי כל בעל תפקיד בכיר במערכת השלטונית או במערכת בתי המשפט.
ע"פ דבריו (ציטוט): "אנשים אינם יראי שמים, מחללי שבת בפרהסיה או בעלי תפקידים בכירים במערכת השלטונית או במערכת בתי המשפט, אסור לתת להם לצרף או אותם לשלב אותם בשום אמירה שהיא, חייבים להתעלם מקיומם, והיו כאוויר בעלמא. אדם ירא שמים ירחיק מעליו כל אדם שכזה, לא לצרף אותו לשום דבר שבקדושה וגם כמובן לא לשלב אותו בקטעי התפילה".

אנו החתומים מטה, משפטנים ומשפטניות שומרי מצוות, המהווים חלק מקהילה של אלפי משפטנים/יות שומרי תורה ומצוות בישראל, מבקשים מכת"ר להביע את דעתם בשאלת צירופם למניין של חברינו.