השבת היא אחת מאבני היסוד של העם היהודי, ומהווה ערך סוציאלי ראשון במעלה. המחלוקות סביב המרחב הציבורי המשותף בשבת רבות ומורכבות, אך היכולת לשבות מעבודה בשבת נמצאת בקונצנזוס רחב בחברה הישראלית. לצערנו, כיום, אחוז לא מבוטל של עובדים מועסק בשבת, ולעובדים רבים אין יום מנוחה שבועי או יום מנוחה יחד עם המשפחה. במסגרת פעולות הרשות אנו מציעים לפעול לחיזוק מעמדה של השבת כיום המנוחה הממלכתי והיהודי מצד אחד, ומצד שני לאפשר למי שאינו שומר שבת לקיים חיי תרבות ופנאי.

בשל מעמדה הייחודי של השבת, לצד היותה מוקד למחלוקות רחבות, אנו רואים חשיבות רבה לביסוס מעמדה על יסוד הסכמות רחבות, תוך נתינת אפשרות לכל תושב יום מנוחה בהתאם להשקפתו ואורחות חייו. ברוח אמנת גביזון-מדן שפעלה לחיזוק המכנה המשותף בחברה הישראלית, אנו מציעים לפעול מחד לצמצום המסחר בשבת, שיחזק אותה כיום המוקדש לפעילויות תרבות, בילוי ופנאי בחיק המשפחה והקהילה. אנו מציעים לפתוח מוסדות תרבות, בילוי ופנאי תוך צמצום המסחר במרכולים ובקניונים שמחוץ למרכזי הערים. זאת לצד תחבורה ציבורית מצומצמת, מבלי לפגוע באופי האוכלוסיה המקומית.

ההבדלה בין פעילות בילוי, תרבות, בידור ורוח לבין פעילות מסחר ותעשייה, נומקה באמנת גביזון מדן במספר אופנים. ראשית, נטען באמנה כי פתיחת עסקים יוצרת מסגרת תחרות ותמריצים שונים לחלוטין מאלו של מוסדות בילוי ותרבות, כך שגורם התחרות והשפעת כוחות השוק יפעלו בדרך הרסנית על מי שיחפוץ לשמור שבת. שנית, בעוד שתפקידו של הבילוי למלא את הזמן הקיים, ולכן תפקיד תחליפיו בימי החול מוגבל, שהרי עדיין נותרה השבת כחלל פנוי, הרי הקניות מצד עצמן לא נועדו בדרך כלל לצורך מילוי חלל הזמן הפנוי אלא לצורך ההצטיידות והרכישה, וניתן למצוא להן פתרונות של שעות פנאי משותפות למשפחה, שאינן בשבת.

מעבר לכך, ערכה של האבחנה נובע מכך שיש בה כדי לאזן בין הערכים וסדרי העדיפויות של הצדדים השונים בסוגיית השבת כדבריה פרופ' רות גביזון באמנת גביזון-מדן: "כשלעצמי, אין לי מחויבות עקרונית להבחנה בין פעילות צרכנית ופעילות של בילוי. תחושתי היא כי זו הבחנה שניתן לתת לה הצדקה תיאורטית, אבל עיקר כוחה הוא מעשי. חלק מכוחה הוא דווקא בכך שאין בה משום נקיטת עמדה ערכית מדרגת כלפי סוגים שונים של בילוי. קולנוע, הרצאות, קונצרטים ומועדוני לילה, כמו גם פיקניקים בדשא או ימי עיון בסוגיות בוערות – כולם שווים בפני ההיתר".  באופן דומה התבטא באמנה גם הרב יעקב מדן בסוגיית השבת: "הסתירה בין ערכים שונים החשובים לכולנו והצורך לקבוע מצד אחד סדרי עדיפויות ביניהם ומצד שני לנסות ככל האפשר להביא את כולם לידי ביטוי, הם הבסיס לקביעת העקרונות".

אנו סבורים כי הסכמות רחבות בסוגיית השבת ומעמדה כיום מנוחה במדינת ישראל, יחזקו את השבת כגורם מאחד ומלכד, ואת יכולתם של תושבים רבים ככל האפשר לשבות מעבודה בהתאם לערכיהם והשקפותיהם. 

החיים המשותפים ברשות הם בידינו. יש לנו כאזרחיות וכאזרחים האפשרות להשפיע על אופי השבת בעיר והבחירות לרשות המקומית הן צומת השפעה משמעותי. כאשר אנו מדברים עם המועמדים לבחירות או מתלבטים למי להצביע, אסור לנו להחמיץ את ההזדמנות לחזק את מעמדה של השבת כיום מנוחה. 

לשאלות, יעוץ והכוונה – פנו אלינו:  עו"ד ליאת קליין, מנהלת מרכז כדת וכדין 055-6653890