איכות מוסדות החינוך של ילדינו תלויה ומושפעת מהחלטות מחלקת החינוך הרשותית. לכן, יש לציבור התושבים יכולת השפעה רבה על צביון המוסדות, תקצובם, הקמתם, צוותי הניהול, ועל תכנים הנילווים לאלו שמחייב משרד החינוך.

החינוך הממלכתי דתי עבר תהליך הקצנה ומוסדות רבים עברו תהליך של הפרדה מגדרית, אליטיזם ופתיחת פער ערכי גדול בין המודל החינוכי של בית הספר לזה שיש בבית התלמיד. רבים מתהליכים אינם תואמים את אופיו של הציבור ונעשו בגלל סיבות שונות כמו לחצים הנובעים ממסירות נפש של הורים חרדיים לאומיים. זאת, בניגוד לפסיביות של הורים דתיים אחרים שלא דאגו ליצירת לובי למען ערכיהם.

כמו כן, במקומות רבים נוצרה תחרות לא הוגנת בה מוסדות בעלי אופי חרדי לאומי סיננו במישרים או בעקיפין, תלמידים מרקעים חלשים וכך הפכו להיות אטרקטיביים גם עבור ציבור שאינו מאמין בדרך חיים זו. בתי ספר דתיים מעורבים ואינטגרטיביים המשיכו להיות בראש טבלאות ההישגים והאקלים החיובי, ואעפ"כ חוו עזיבה בגלל העובדה שלא היה מי שידאג לאינטרסים שלהם.

כמו כן, נפתחו מוסדות רבים שאין להם הצדקה מספרית. הדבר הביא מוסדות רבים להיות קטנים ובלתי יעילים תקציבית. 

לאור זאת, קיימת חשיבות רבה לעמוד על המשמר ולפעול מול חברי מועצה ומול המשפיעים ברשות המקומית על מנת לוודא שיש תחרות הוגנת בין כלל המוסדות הקיימים. הדבר נכון במיוחד לפני בחירות.

עיקר הנקודות שכדאי לשים לב אליהן ולוודא את קיומן:

  1. אחריות חברתית לכלל תושבי הרשות ויצירת חיבורים חברתיים: 

א. כלל בתי הספר היסודיים מחוייבים לקבל את כלל התלמידים החפצים בחינוך דתי, ללא סינון ישיר או עקיף. מחלקת החינוך תיצור מנגנון רישום אוטומטי, תאכוף את האיסור לסנן ותאזן פערים באמצעות הקפדה על אחוז דומה של טעוני טיפוח ובעלי רמה חברתית כלכלית דומה, בכלל המוסדות.

ב. לא יוקם בי"ס פרטי (מוכר שאינו רשמי) בשטח העיר. במידה וקיים מוסד שכזה הוא יימצא בעדיפות תקציבית משנית, בהתאם לחוק.

ג. קבלה למוסדות על יסודיים: מחלקת החינוך תפרסם את רשימת המוסדות המחוייבים לקבל תלמידים החפצים בחינוך דתי ללא תנאי ותוודא שאכן לכל תלמיד יש מענה.

ד. מחלקת החינוך תעשה אכיפה ורגולציה של נושא תשלומי ההורים למניעת תשלומים לא חוקיים.

  1. תקצוב:

מחלקת החינוך תפנה את משאביה באופן שווה לכלל בתי הספר תוך מתן עדיפות לחיזוק מוסדות הקולטים אוכלוסיות חלשות, כחלק אינטגרלי מהמסגרת החינוכית.

הדבר מחייב סטנדרטיזציה ושקיפות של תקציבי הציבור הדתי לכל המוסדות הקיימים, בכל סוגי התמיכות והתיקצובים הכוללים: תקנות תמיכה, סלי שעות, שעות הניתנות דרך עמותות חיצוניות, תקני שירות לאומי, תרומות, תשלומי הורים, תיקצוב דרך גרעינים תורניים, הסעות, הקצאות מבנים וכו'.

  1. מענה רחב והגון:

א. יינתן מענה לגוונים השונים בחברה הדתית בהתאם לרצון מרבית ההורים, על פי משאל דמוקרטי, תוך הקפדה על יתרון הגודל ומניעת פיצולים.

ב. יינתן מענה לאוכלוסיות שונות הכוללות: עולים ממדינות שונות, ילדים מחוננים ועוד. בתחום החינוך המיוחד תתבצע אכיפת תקני יעוץ חינוכי, כיתות טיפוליות, שירות פסיכולוגי וכו' בין כלל בתי הספר הדתיים בהתאם לכמות התלמידים בעיר.

כשאתם מדברים עם המועמד לרשות, חייבים לדבר איתו על הנקודות הללו על מנת לוודא שהחינוך הדתי, המעורב והאינטגרטיבי לא יימצא בעדיפות תחתונה. 

החינוך הוא הדבר הכי חשוב לעתידנו.

לשאלות, יעוץ והכוונה- פנו אלינו: הרב צבי קורן, ראש מחלקת החינוך,  052-6070121 , אביגיל בן ארי, רכזת קהילות, 052-7505206