כחלק מן השינויים המתחוללים בשדה הדת והמדינה, הולכת ומתגלה חשיבותן של הרשויות המקומיות והעיריות כשחקן מרכזי ומשמעותי בתחום זה ובהחזרת הכח וההשפעה לקהילות ולנבחרי הציבור הישירים שלהן. לשלטון המקומי חשיבות רבה בגיבוש ההסכמות וההסדרות בתחום זה וחיזוק כוחן של הרשויות המקומיות הוא כלי משמעותי לקראת יצירת מרקם חיים משותף שנותן מענה לאורח החיים והאמונות השונות של אזרחי המדינה.
ביום ראשון ח' אלול, ה4.9 קיימנו את "כנס דת ועיר – הסדרת יחסי דת ומדינה בסימן 20 שנה לאמנת גביזון מדן" במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, בו דנו על סוגיות הדת והמדינה מנקודת המבט המוניציפלית. הכנס כלל פאנל דת ומדינה בהשתתפות חברי כנסת ושרים מכלל הסיעות, ושולחנות עגולים בהם דנו סוגיות שונות בהשתתפות ארגונים שונים, נציגי משרדי ממשלה ואנשי אקדמיה.

יום ראשון, ה4.9, 8:30 המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט. בניין ב' אולם 610.

סיכום הכנס:

בנושא ההנהגה הדתית בקהילה, עלתה בכנס חשיבות התקצוב של קהילות מקומיות ורבנים מקומיים המחוברים לצרכי קהילותיהם, חיזוק סמכויות רבני הקהילות בתחומים כגון כשרות ונישואין, וחשיבות מינוי רבני ערים מתונים.

בתחום המועצות דתיות גובשה מסקנה לפיה יש לפעול להעברת המועצות הדתיות לסמכות הרשויות המקומיות, ולחילופין לפעול לפתיחת אגפים לשירותי דת ברשויות ובעיריות, כמו גם בקידום חקיקת סל שירותי דת אחיד ומתוקצב לפי מפתח תקצוב שווה שיאפשר מענה מיטבי לקהילות המקומיות בתחום שירותי הדת.

בתחום תקצוב התרבות היהודית גיבשנו מספר דרכים לעידוד תקצוב שוויוני ומגוון, תוך הטמעת נהלים שיעודדו שקיפות ובקרה, וכן יצירת קריטריונים בסיסיים ואחידים לתקצוב תחום התרבות היהודית ברשויות.

בתחום השבת במרחב הציבורי דנו בחיזוק סמכויות הרשות בסוגיות התחבורה הציבורית בשבת, וכן במודל שבת ברוח אמנת גביזון מדן הכולל צמצום מסחר וחיזוק סמכויות האכיפה של הרשות, לצד תחבורה ציבורית מוגבלת ופתיחת מוסדות תרבות.

אנו רוצים להודות למרכז האקדמי שערי מדע ומשפט ופרופסור אביעד הכהן על אירוח הכנס, לד"ר אילון שורץ ומכון שחרית על השותפות, ליו"ר תנועת נאמני תורה ועבודה עו"ד אסף בנמלך ולכל אחד מן המשתתפים שלקחו חלק בהובלת קבוצות הדיון בתחומים השונים – תני פרנק, מנהל המרכז ליהדות ומדינה במכון הרטמן, על הובלת הדיון בנושא השבת במרחב הציבורי. הרב ד"ר עידו פכטר על הובלת הדיון על הנהגה דתית בקהילה. מנכ"לית קולך שרון בריק דשן וראש תחום מדיניות במרכז ליהדות ומדינה, אריאל מואב, על הובלת הדיון שעסק בשירותי הדת. מנהל מרכז מנומדין למשפט יהודי ודמוקרטי, עו"ד אלעד קפלן, ועינת ברזילי מקולך על הובלת הדיון על חופש דת וכפיה דתית, ומנכ"ל נאמני תורה ועבודה שמואל שטח, וראש תחום תקציבים ושקיפות בתנועה גילעד הסה על הובלת הדיון על תקציבים שוויון ושקיפות.

תמונות מהכנס:

סרטונים מהכנס:

כנס דת ועיר עדכני
דת ועיר תוכן