דת, מדינה והסכמים קואליציונים

 

 

 

 

מתוך הכתבה:

"…השינויים הפוליטיים שבכל זאת נוצרו…יוצרים גם פתח להפתעות מסויימות, כמו שינוי בתחום ברית הזוגיות, או העברת האחריות לשירותי דת לידי הרשויות המקומיות והקהילות הדתיות- שינוי שלגביו קיימת הסכמה רחבה"