האיום החדש: נשים יבחרו את הרבנים

 

לקריאת הכתבה כפי שפורסמה באתר בחדרי חרדים לחץ כאן

ח' סיון תשע"ח 22/05/2018 10:54

פרסום ראשון: לקראת גיבוש הועדה לבחירת חברי מועצת הרבנות הראשית, קבוצה של ארגוני נשים דורשת מהיועמ"ש לפעול לצירוף נשים לוועדה הבוחרת.

במכתב שנשלח ליועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט והגיע לידי 'בחדרי חרדים', נכתב כי הדרישה באה כמטרה "שלא תצא שגגה בעת מינוי האסיפה הבוחרת, חיוני כי יצאו מלשכתך מסר והנחיה ברורים שיביאו לתיקון מועט בהרכב הלא שוויוני הקבוע בחוק".

הבקשה מגיעה עקב כך, שבעוד כחמישה חודשים יתחלפו חברי מועצת הרבנות ולצורך כך דרש השר לשירותי דת דוד אזולאי בתקופה האחרונה לפתוח את הליך הבחירות למועצת הרבנות הראשית שנבחרת ע"י 150 נציגים, כאשר מתוכם 80 רבנים ו-70 נציגי ציבור.

ע"פ חוק הרבנות הראשית, הוועדה הבוחרת המונה כאמור 150 נציגים, מורכבת מ-25 מראשי הערים הגדולות, שישה מראשי המועצות המקומיות הגדולות, 4 ראשי המועצות האזוריות הגדולות, 14 ראשי המועצות הדתיות של הערים הגדולות, 4 ראשי המועצות הדתיות של המועצות המקומיות הגדולות וכן שני שרים שתבחר הממשלה, חמישה חברי כנסת שתבחר הכנסת או ועדה מוועדותיה שהסמיכה לכך וכן עשרה אנשי ציבור שימנה השר דוד אזולאי, בהתייעצות עם הרבנים הראשיים לישראל ובאישור הממשלה.

בארגוני הנשים כתבו ליועמ"ש כי, "בדיקה פשוטה מעלה כי נציגי הציבור המכהנים כיום כראשי ערים וראשי מועצות מקומיות, אזוריות ודתיות הם גברים (למעט ראשת עיריית נתניה). משמעות הדברים היא כי מבין יתרת נציגי הציבור קיימים רק 17 נציגים העתידים להתמנות אד הוק על-ידי הממשלה, הכנסת והשר לשירותי דת גם לו יצוייר וכל 17 נציגים אלו תהינה נשים, עדיין אין ספק כי מדובר בייצוג זעום במכלול נציגי האסיפה הבוחרת".

לכן דורשות ארגוני הנשים "להנחות את הממשלה והכנסת למנות נשים בלבד ליתרת המינויים. כן נבקש ממך להנחות את הרבנים הראשיים למנות 10 נשים העוסקות בדת ובהלכה דוגמת טוענות רבניות, יועצות הלכה, נשות הלכה, מנהיגות רוחניות ועוד לאסיפה הבוחרת". זאת במטרה "לאזן ולו במעט את ההטיה הגברית הקיימת". כך במכתב שהגיע לידי 'בחדרי חרדים'.

לסיכום כותבים באירגוני הנשים כי, "מן האמור עולה בברור כי חלה על הממשלה, הכנסת, הרבניים הראשיים וראש הממשלה, חובה להפעיל סמכותם ושיקול דעתם על מנת להבטיח ייצוג הולם לנשים באסיפה הבוחרת. חובתם זו ראוי שתבוא לידי ביטוי במינוי נשים כנציגותיהם באסיפה הבוחרת" .

על המכתב ליועמ"ש חתומים ארגוני הנשים; מרכז 'רקמן' לקידום מעמד האשה, אוניברסיטת בר אילן, נאמני תורה ועבודה, עיתים, אמונה – תנועת האשה הדתית לאומית, יד לאשה, קולך – פורום נשים דתיות ומרכז צדק לנשים את התערבות היועץ המשפטי.