האשה בתמורות הזמן

מחבר הספר: ד"ר אמנון שפירא וד"ר יחזקאל כהן