האם אכן "עמך – עמי ואלוהייך אלוהיי"?

 

 

לו הייתה רות המואביה מנסה להתגייר בבית הדין הרבני הגדול בירושלים של ימינו, מן הסתם לא הייתה עוברת. מחר תערך עצרת מחאה מול בית הדין על פסילת הגיורים של הרב דרוקמן. משמרת המחאה של 'נאמני תורה ועבודה' שנמצאת במקום כתבה מכתב לרות בשם בית הדין

נאמני תורה ועבודה | 4/6/2008 17:30

 

לכבוד:
הגב' רות המואביה (אצל – נעמי)
בית לחם

הנדון: רות בת עגלון המואביה – צרופה לרשימת פסולי חיתון
נבקש להביא לתשומת לבך, כי החלטנו לצרף אותך לרשימת פסולי חיתון, מהסיבות הבאות:
מתוך ההצגה "רות המואביה" של התיאטרון הירושלמי
1. רצונך להצטרף לעם ישראל, כבת לעם המואבי מחייב אישור של ועדת חריגים המשותפת למשרד הפנים ולרבנות הראשית.

מחמת שלא נמצא אישור מוועדה זו בתיק הגיור שלפנינו, עולה חשד למרמה והפרת אמונים.

2. חסרים בתיק האישורים הבאים: חיבור לקהילה דתית במואב, או מכתב המלצה מהרב המקומי.

3. נעמי, חמותך, מחמת היותה קרובת משפחתך הרי נפסלת היא מלשמש כמלווה את הליך גיורך, מה גם שהינה אלמנה וללא בעל וילדים, על כן לא תוכל להעניק לך סעודת שבת ואווירה משפחתית כראוי.

וודאי לנו שאינה עושה מעשיה "לשם שמים" אלא רק "לשם אישות" ובמגמה לחתן אותך עם קרוב משפחתה, עובדה זו מעלה חשד וצל כבד על כל מעשה גיורך, שאינו ראוי.

4. שמות הרבנים המגיירים אותך אינם מצויים לפנינו. אנו מקווים לטובתך, שאין שמו של הרב דרוקמן מצוי בניהם.

לא נסתפק בהכרזתך הפומבית, הרוויה רוח לאומית "עמך עמי ואלוקיך אלוקי" ואין בין הצהרה זו לבין קבלת מצוות, ולא כלום.

5. בבדיקה שערכנו, הוברר לנו כי הסתובבת בשדה עם נערים ולא עם נערות כמקובל, יש לך להתקדם רבות בתחום הצניעות.

שמועות הוגנבו לאוזנינו כי בילית בלילה בגורן עם גבר זר, התנהגות זו חרפה היא לנו, ודי בה, כדי לפסול גיורך למפרע.

6. אנו חוששים לפסיקתם של כמה מן התנאים והאמוראים, הסוברים כי לא ניתן לקבל את הקולא שיצאה מבית דינו של שמואל הרמתי "מואבי ולא מואבית"

נוטים אנו לומר כי אין לקבל בכלל מואביות בקהל ישראל, ויש לחוש לחומרא.

סיכום: אין אנו, כמובן, פוסלים את גיורך למפרע

בשלב זה, אלא רק מורים על העברת שמך ושמות צאצאייך לרשימת פסולי החיתון.

אנו מחזירים את תיק הגיור לבית הדין האזורי בבית לחם, להמשך ברור יהדותך המוטלת בספק.

זמן ההמתנה המשוער לדיונך המחודש, יהא עד שיבוא משיח בן דוד, אשר אנו, מחמת הפסק שלעיל, כבר איננו סמוכים ובטוחים שהינו יהודי, מחמת היותו מצאצאייך.

אבל אין זה מעניינו של בית הדין הזה שכידוע לא מוצא עניין רב ביהדותם של גרים בכלל ושל מלך המשיח בפרט.

ברכת אוהבים את הגרים , אבל מרחוק
בית הדין הרבני הגדול.
בעצרת שתיערך ביום חמישי (ב ' בסיון 5/6) משעה 19:00 – 21:00, ישתתפו ח"כ יולי אדלשטיין, פרופ' בנימין איש שלום, עו"ד ד"ר אביעד הכהן, ד"ר צבי צמרת, הרב שאול פרבר, הרב יהודה גלעד, ד"ר אמנון שפירא, פרופ' צבי זוהר,

בעצרת תוצג דמותה של רות המואביה החוששת לביטול גיורה ומעמידה בספק את יהדותו של דוד מלך ישראל.

כמו כן תחולק נוסח התפילה "על גרי הצדק ועלינו" שחוברה במיוחד לרגל המצב, ומיועדת לקריאה לפני קריאת מגילת רות בחג השבועות.

אנשי משמרת מחתימים כבר שלושה ימים את העוברים והשבים על מכתב שישלח לנשיא בית הדין, הראשון לציון הרב שלמה עמאר, ובו עצומה למען הרב דרוקמן.