"הבחירות לרבנות העיר ירושלים מכורות מראש"

 

http://www.kikar.net/6367.html

23.09.09

עמותת "נאמני תורה ועבודה", מבקשים מבית המשפט העליון לעצור כל הליך של בחירות לרבנות העיר ירושלים, מתוך מטרה להעניק ייצוג הולם לכלל האוכלוסיות בעיר. "מדוע לא יקיימו את הליכי הבחירותעל פי קריטריונים שווים ואחידים, גלויים וברורים?

הבוקר הוגשה עתירה לבג"צ על ידי עמותת "נאמני תורה ועבודה", יונתן בן הראש, שמואל שטח וחברת מועצת העיר ירושלים הגב´ רחל עזריה, כנגד ועדת הבחירות לבחירת רבני העיר ירושלים, שר הדתות, ראש העיר ירושלים ומועצת העיר, בבקשה למתן צו על תנאי וצו ביניים כנגד קיום הבחירות.

העותרים מבקשים לקיים את הבחירות שמירה על עקרונות יסוד במשפט וביניהם עקרון השוויון, הזכות לבחור ולהיבחר, מתן זכות שמיעה, והקפדה על הפעלת שיקול דעת מנהלי, כראוי וכנכון.

"מדוע לא יקיימו את הליכי הבחירות, כמתחייב מהוראות הדין והשכל הישר, בשקיפות מלאה, ועל פי קריטריונים שווים ואחידים, גלויים וברורים? מדוע לא ינהלו פרוטוקולים של הליכי הבחירות, ויעמידו אותם לעיון הציבור, כמו גם את התשתית העובדתית שעל פיה אומרים הם לנהל את דרכיהם?", שואלים העותרים.

העותרים מבקשים לפסול ישיבה "שנחזתה להיות ישיבת ועדת הבחירות, שהתקיימה ביום 10.9.09", כהגדרתם. הם טוענים כי בהיעדרם של שניים מתוך חמשת חבריה – ראש העיר ירושלים ונציג העירייה – שלא זומנו אליה כלל, הישיבה נתקיימה בחוסר סמכות ולפיכך ההחלטות שנתקבלו בה בדבר בתי הכנסת שישלחו נציגים לאסיפה הבוחרת בטלות מעיקרן.

עוד מבקשים העותרים להעניק ייצוג הולם ושוויוני באסיפה הבוחרת את רב העיר לכל תושבי ירושלים היהודיים, כמתחייב מהוראות החוק, שיבטיח כי הרכב האסיפה הבוחרת ישקף אל נכון את הרכב האוכלוסייה בעיר, לגווניה ועֵדוֹתיה השונים.

לסיכום העתירה מבקשים חברי העמותה לאסור על לעשות כל פעולה נוספת לקידום הליכי הבחירה לרבני העיר ירושלים, עד אם תישמע העתירה ותוכרע לגופה.

העותרת, תנועת "נאמני תורה ועבודה" היא תנועה ציבורית, שמאות מחבריה מתגוררים בירושלים. "לא למותר להזכיר, כי אוכלוסיית ירושלים היהודית מחולקת, באופן גס, לכשליש חרדים, ולשני שליש ציבור חילוני, מסורתי וציוני-דתי שגם לו, למותר לומר, עניין רב בבחירת רב עיר שאמור לשרת ולייצג את הציבור כולו", כותבים העותרים.

"אנו סבורים שראוי כי ביטוי לכך יינתן גם באסיפה הבוחרת את רבני העיר, שאמורה לייצג ולשקף את הרכב האוכלוסייה בעיר, וכי לא תחזור על עצמה תמונת העבר שבה האסיפה הבוחרת הורכבה בדרך לא שוויונית, שלא היה בה ייצוג ראוי לאוכלוסיית העיר ירושלים".

העותרים מציינים כי העתירה נעשית בעקבות כתבה שפורסמה בשבוע שעבר בעיתון ´בקהילה´. "עיון ברשימת נציגי בתי הכנסת מעלה לכאורה ש-14 מתוכם מייצגים את הציבור החרדי בירושלים (האשכנזי והמזרחי), ורק 10 מתוכם מייצגים את שאר הציבור (מסורתיים, דתיים לאומיים)".